Personal Finance

‘ตรีนุช’ มอบแนวทางแก้หนี้ครู พุ่งเป้า-จัดกลุ่มตามสถานะ-สร้างความรู้ทางการเงิน

“รมว.ศธ” มอบนโยบายแก้หนี้ครู จัดการแบบพุ่งเป้า จัดกลุ่มตามสถานะ พร้อมหาแนวทางจัดการที่แตกต่างและเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม

วานนี้ (1 ก.พ. 2566) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายผ่าน Video Conference ในการประชุมขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับภูมิภาค เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับเขตพื้นที่ ในกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์

แก้หนี้ครู

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูมาอย่างต่อเนื่อง และได้เจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของครูทั้งประเทศ ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือเพื่อนครูตามแนวทางที่เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น การลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยแบ่งเบาการะหนี้ให้กับครู, การปรับโครงสร้างหนี้ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นอย่างดี รวมถึงความร่วมมือจากสถาบันการเงินและหน่วยงานส่วนกลางของ ศธ. ด้วย

การช่วยกันหาแนวทางลดความเดือดร้อนให้ครูในวันนี้ จะช่วยให้ครูมีความหวังและปัญหาหนี้ครูจะได้รับการแก้ไขสำเร็จได้จริง

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าครูแต่ละกลุ่มมีความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน การจัดการปัญหาหนี้สินครูจึงต้องแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้า วางแนวทางจัดการแตกต่างและเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม จึงได้มอบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 4 เรื่อง ดังนี้

ตรีนุช
นางสาวตรีนุช เทียนทอง
  • พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลหนี้ครู โดยจัดกลุ่มลูกหนี้ครูตามสถานะ ได้แก่ กลุ่มลูกหนี้วิกฤตครูบำนาญ กลุ่มผู้ค้ำประกันครูบำนาญ กลุ่มลูกหนี้วิกฤตครูในระบบ กลุ่มลูกหนี้ครูในระบบ และกลุ่มครูที่ยังไม่มีหนี้ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลหนี้ครูทั้งระบบ
  • บริหารจัดการแบบพุ่งเป้า โดยมี 4 แนวทาง คือ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้, ปรับโครงสร้างหนี้, ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี และจัดหา Soft loan ซึ่งจะกำหนดวิธีช่วยเหลือของแต่ละแนวทางให้เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละกลุ่ม
  • พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อสร้างความแข็งแรงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยเน้นสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกับสถาบันการเงิน และความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูด้วยกัน
  • สร้างความรู้ทางการเงิน เพื่อให้ครูแต่ละกลุ่มรู้จักการวางแผนทางการเงิน ทั้งสำหรับกลุ่มครูที่ยังไม่เป็นหนี้และครูที่เป็นหนี้ โดยให้เป็นบทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถานีแก้หนี้ครู สถาบันการเงิน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต้นสังกัด

นอกจากนี้ ศธ.กำลังวางแผนจัดงาน มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ในระดับภูมิภาค โดยร่วมมือกับสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อเจาะกลุ่มลูกหนี้วิกฤติให้ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหนี้โดยตรง รวมถึงกลุ่มลูกหนี้ครูกลุ่มต่าง​ ๆ พร้อมให้ความรู้ในการวางแผนทางการเงินด้วย

ขณะที่ผลตอบรับของการจัดงานในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และการเข้าร่วมจัดงานมหกรรมแก้หนี้ของกระทรวงการคลัง ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลานั้น สามารถช่วยให้ครูที่เป็นหนี้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้และมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ได้สำเร็จกว่า 90% โดยจะจัดขึ้นทุกภูมิภาคในเร็ว​ ๆ นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo