Finance

เตือน!! 14 เว็บไซต์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมาย

“ก.ล.ต.” แจ้งเตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านเว็บไซต์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 14 รายเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งเตือนว่า ก.ล.ต.ได้รับเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนว่า มีการชักชวนประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เข้าร่วมลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้บริการกระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหลายชนิด อาทิ บิทคอยน์ อีเธอเรียม รวมถึงการให้บริการเติมเงิน บนเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

ก.ล.ต.

1) https://payniex.com/
2) https://www.misterchanger.com/
3) http://www.thaiexchanger.com/
4) https://www.egtexchange.com
5) https://digicardshop.com/
6) http://www.superrichexchanger.com/
7) http://www.emoneythai.com/
8) https://www.i-exch.com/
9) https://www.exchangercoin.com
10) https://www.gamershoppings.com/
11) https://www.ecurrencyplus.com/
12) http://www.ecurrencythailand.com/
13) https://www.lnwexchanger.com
14) https://www.facebook.com/rexchange168/

บิทคอยน์

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลรายใดได้รับอนุญาต ดังนั้น ก.ล.ต. จึงขอเตือนให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง หากถูกชักชวนหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถประกอบธุรกิจในปัจจุบันได้ที่ www.sec.or.th/digitalasset ทั้งนี้ หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง SEC Help Center ของ ก.ล.ต. ที่โทร. 1207

Siree Osiri OHO BANGKOK