ดูหนังออนไลน์
Finance

 ใครเป็นหนี้ ‘ธ.ก.ส.’ เช็คด่วน! เปิดมาตรการ ‘พักทรัพย์-พักหนี้’ ช่วยเกษตรกร

เกษตรกรเฮ! เปิดโครงการโอนทรัพย์สินเป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้  “พักทรัพย์-พักหนี้” ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช็คได้เลย สามารถซื้อหนี้คืนได้ไม่เกิน 5 ปี 

เพจเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. )ได้โพสต์ประกาศข้อความเกี่ยวกับมาตรการ “พักทรัพย์ พักหนี้ รับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใพร้อมเปิดคุณสมบัติผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

ธ.ก.ส.

ธนาคารฯได้ออกมาตรการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (พักทรัพย์ พักหนี้) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกสถานการณ์ โดยมีระยะเวลาซื้อคืนไม่เกิน 5 ปี

ธ.ก.ส.

คุณสมบัติ

  • เป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการ (บุคคล/นิติบุคคล) สหกรณ์ภาคการเกษตรที่ประกอบธุรกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม บริการ และธุรกิจเกษตรในประเทศไทย
  • มีหนี้เงินกู้ หรือมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันเงิน ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564
  • มีสถานะไม่เป็นหนี้เสีย(NPLs) ณ 31 ธันวาคม 2562
  • มีความประสงค์ที่จะโอนทรัพย์สินจํานองเพื่อชําระหนี้

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

  • กําหนดระยะเวลาในการซื้อคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่โอนทรัพย์สินเป็นหลักประกัน หรือตามที่ ธปท. ประกาศ
  • ราคาทรัพย์สินเพื่อการชําระหนี้ เป็นราคาที่ตกลงกันในราคา ตลาด ตามวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. การซื้อคืนให้สิทธิ เจ้าของทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่นซึ่งเจ้าของทรัพย์กําหนดชื่อคืนได้ตามที่ พ.ร.ก. และ ประกาศของ ธปท. กําหนดไว้

สิทธิประโยชน์

  • ได้รับการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม
  • ลูกค้าที่โอนทรัพย์สินเพื่อชําระหนี้แล้ว สามารถขอรับสินเชื่อ ตามมาตรการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจได้

ลูกค้าสามารถสอบถามโทร Call Center 02-5550555 หรือติดต่อได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: