Finance

ลูกหนี้เตรียมพร้อม! กทม. จัด ‘มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้’ 18 ก.พ. โรงรับจำนำกทม. ลดดอกเบี้ย 3 เดือน เช็กเลย!

ลูกหนี้เตรียมพร้อม! กทม. จัด “มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้” 18 ก.พ. นี้ โรงรับจำนำกทม. ลดดอกเบี้ย 3 เดือน พร้อมตรึงดอกเบี้ยระดับต่ำ ช่วยประชาชนไม่ต้องกู้หนี้นอกระบบ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ว่า ปัจจุบันยังมีประชาชนลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาหลักที่พบคือเจ้าหนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการระบุชื่อ จึงทำให้ยังสืบค้นไปไม่ถึง

มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้

ลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำกทม. 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการในส่วนที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เช่น การรับลงทะเบียน การดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย รวมถึงการลดดอกเบี้ยสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำ กทม.) ให้ต่ำที่สุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน โดยจะลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้มาใช้บริการโรงรับจำนำ กทม. ทั้ง 21 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2567 รวมระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้

  1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 บาท ต่อเดือน
  2. เงินต้น 5,001 – 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.80 บาท ต่อเดือน
  3. เงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 บาท ต่อเดือน

มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้

มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ 18 ก.พ.นี้

ด้านนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้กรุงเทพมหานคร ณ มูลนิธิพุทธรังสี (วัดฝอกวงซัน) เขตคลองสามวา ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ซึ่งเขตคลองสามวา ถือว่าเป็นเขตที่มียอดการลงทะเบียนมากที่สุด

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การให้คำปรึกษาด้านการเงิน สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ การให้ความรู้ด้านกฎหมาย การให้ความรู้ด้านการเงิน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของลูกหนี้และเจ้าหนี้ รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด (Bangkok Brand, OTOP) ตัดผม แจกจ่ายพันธุ์ไม้ สร้างงานสร้างอาชีพ บริการอาหารและน้ำดื่ม บริการทำบัตรประชาชน ตรวจสุขภาพ ตรวจทันตกรรม ทำหมัน-ตัดแต่งขนสุนัขและแมว ซึ่งประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้

ทั้งนี้ หลังจากวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนนั้น กรุงเทพมหานครจะยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น คงอัตราดอกเบี้ยโรงรับจำนำ กทม. ให้ต่ำไว้ เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบ

มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo