ดูหนังออนไลน์
Sme

นับวันรอ มาตรฐาน ‘เครดิตเทอม’ ให้สินเชื่อทางการค้า 45 วัน มีผล 16 ธันวาคมนี้

สขค. บอกข่าวดีเอสเอ็มอี มาตรฐาน เครดิตเทอม มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เชื่อช่วยพยุงสภาพคล่องเอสเอ็มอี ให้สินเชื่อทางการค้า 45 วัน 

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) เผยความคืบหน้าการกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า หรือเครดิตเทอม (Credit Term) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งล่าสุดได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564

เครดิตเทอม

สำหรับสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ครอบคลุมทั้ง ระยะเวลาในการให้สินเชื่อการค้า การนับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า การชำระสินเชื่อการค้า และ พฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นลักษณะการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

การออกประกาศแนวทางดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SMEs แล้ว พร้อมสร้างกลไกช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ อันนำไปสู่การสร้างความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า สาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ครอบคลุมประเด็นทั้งในด้านเนื้อหา และกระบวนการ ตั้งแต่นิยามของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs นิยามสินเชื่อการค้า

สันติชัย สารถวัลย์แพศย์
สันติชัย สารถวัลย์แพศย์

สร้างมาตรฐาน เครดิตเทอม 45 วัน

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า สำหรับภาคการค้า การผลิต และภาคบริการ ไว้ไม่เกิน 45 วัน และสำหรับภาคการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปขั้นต้น ที่มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน กำหนดไว้ไม่เกิน 30 วัน หรืออาจมีการกำหนดระยะเวลาเป็นระยะเวลาอื่นได้ แต่ต้องมีเหตุผลอันสมควร ที่สามารถรับฟังได้

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการแสดงขั้นตอนการจ่ายเงิน ตามแนวทางการค้าปกติให้ชัดเจน ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นคู่ค้ากับ SMEs รวมทั้ง SMEs ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน แสดงจำนวนการจ้างงาน / เอกสารแสดงรายได้เพื่อยืนยันสถานะ การเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้คู่ค้าทราบ

ขณะเดียวกัน ได้กำหนดประเด็นเรื่อง การนับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า ที่จะต้องเริ่มต้นนับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า หรือให้บริการ ที่มีความถูกต้องครบถ้วน หรือในกรณีฝากขาย (Consignment) ต้องนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ขายสินค้าครบตามจำนวน หรืออัตราที่ตกลงกัน

เอสเอ็มอี1
The shop owner notes with a pen while using a digital tablet while sitting in a craft store

หากผู้ประกอบธุรกิจ มีพฤติกรรมทางการค้า ที่เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จะมีโทษความผิดทางปกครองในอัตราค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

ทั้งนี้ การออกประกาศแนวทางดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงการปฏิบัติทางการค้า ที่ไม่เป็นการใช้อำนาจต่อรองที่เหนือกว่า ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ อันนำไปสู่การสร้างความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ

“อีกทั้งจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นธรรม อีกทั้งยังช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ได้มีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ได้อย่างเท่าเทียม นับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ต่อไป” นายสันติชัย กล่าว

อ่านช่าวเพิ่มเติม