Startup

โอกาสทอง ‘สตาร์ทอัพ’ เกาหลีโดดหนุน ดันไทยฮับเชื่อมโยงสองประเทศ

เอ็นไอเอ เผยประธานาธิบดีเกาหลี สนใจร่วมพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในไทย ตั้งเป้าดันสตาร์ทอัพไทยเติบโตในแดนกิมจิ พร้อมดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสตาร์ทอัพไทย-เกาหลี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
สุวิทย์ เมษินทรีย์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) ภายใต้กรอบความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพระหว่างประเทศ เพื่อเน้นย้ำความตั้งใจของรัฐบาลในการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการเยือนไทยในครั้งนี้ของนายมุน แช อิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสตาร์ทอัพ

ความร่วมมือดังกล่าว เกิดขึ้นในงาน Thailand – Korea Business Forum โดย NIA ได้ประชุมหารือร่วมกับ Korea SMEs and Startups Agency หรือ KOSME ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสตาร์ทอัพ ซึ่งก่อนหน้านี้ ประเทศไทยเคยเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทางเกาหลีใต้ จนเกิดเป็นโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพเมื่อ 3 ปีก่อน และหลังจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะเป็นมิติใหม่ของสตาร์ทอัพไทย ที่จะได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสตาร์ทอัพของเกาหลีใต้ เป็นแพลตฟอร์มระดับโลก ที่จะเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยพัฒนาต่อไปได้

ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ 4

” NIA มีแผนการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพในหลากหลายรูปแบบอยู่แล้ว และหากมีการดึงพันธมิตรจากเกาหลีมาร่วมด้วยจะยิ่งเสริมแรงให้สตาร์ทอัพสามารถก้าวกระโดดไปได้ไกลมากขึ้น ทั้งนี้ ทาง KOSME จะมีการลงทุนเพื่ออบรมให้ความรู้แก่สตาร์ทอัพของไทยและจะโครงการจัดตั้งศูนยเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในประเทศไทยอีกด้วย”ดร.สุวิทย์กล่าว

ด้าน ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือในการลงนามความร่วมมือส่งเสริมสตาร์ทอัพในครั้งนี้ NIA และ KOSME จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลักดันให้เกิดความช่วยเหลือทั้งในด้านการผลักดันนโยบายภาครัฐ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดกิจกรรม รวมถึงความร่วมมือทางด้านธุรกิจ และยังให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคนตั้งแต่เยาวชนให้เติบโตและพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการอีกด้วย

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ NIA
พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

พร้อมกันนี้ ได้มีการประชุมหารือแนวทางความร่วมมืออย่างเข้มข้นใน 4 เรื่องหลักได้แก่ 1. การพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ให้สูงขึ้น โดยการศึกษาและแลกเปลี่ยนรูปแบบของการจัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพของไทย และ Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KISED) ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมหาวิทยาลัยชั้นนำระหว่างกัน 2. การสนับสนุนให้เกิด ดีพ เทค สตาร์ทอัพ ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ 3. การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันทั้งในความร่วมมือเดิมและหาโอกาสสร้างความร่วมมือใหม่กับเอกชนรายอื่น และ 4. การร่วมสร้างศักยภาพการเติบโตของย่านนวัตกรรมระหว่างไทยและเกาหลีใต้ตลอดจนอุตสาหกรรมในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสร้างความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสตาร์ทอัพ

Avatar photo