PR News

กฟผ.แจงเปิดประตูระบายผักตบชวา


3 2

นายธรภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบราชธานี เมื่อวันที่ 9พฤษภาคม 2561 เกี่ยวกับการระบายผักตบชวาที่เขื่อนปากมูล

2 2

โดยระบุว่า เนื่องด้วยมีผักตบชวาไหลออกจากลำน้ำสาขามาที่เขื่อนปากมูลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางเขื่อนปากมูลจำเป็นต้องระบายผ่านบานประตูระบายน้ำ โดยกำหนดการระบายในช่วงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

S 1

ในการดำเนินการดังกล่าว กฟผ.ได้แจ้งหน่วยงานปกครองในท้องที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ได้แจ้งต่อประชาชนในพื้นที่ ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูลเพื่อทราบ และป้องกันทรัพย์สินต่างๆที่จะมีผลกระทบในการระบายผักตบชวาในครั้งนี้

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight