Politics

เปิดแล้ว!! ‘ศิริราช’ เปิดจองฉีด ‘Pfizer’ แบบกลุ่มเล็ก

โรงพยาบาลศิริราช เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบกลุ่มเล็ก Pfizer ฝาสีส้ม และฝาสีม่วง อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ถึงไม่เกิน 12 ปี เช็คที่นี่เปิดรับจองวันละกี่ราย!! 

โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้เปิดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบกลุ่มเล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
1. ใช้วัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ Pfizer ฝาสีม่วงฉีดเข้ากล้ามแบบเต็มโดส
2. เปิดให้จองในระบบ QR code หรือ Siriraj Connect
3. รับจองวันละ 10 คน
4. ฉีดวัคซีนระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4 ห้อง 433

ศิริราช

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ถึงไม่เกิน 12 ปี
1. ใช้วัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อ Pfizer ฝาสีส้มฉีดเข้ากล้ามแบบเต็มโดส
2. เปิดให้จองในระบบ QR code หรือ Siriraj Connect
3. รับจองวันละ 10 คน
4. ฉีดวัคซีนระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอก ตึกเจ้าฟ้าฯชั้น 1 ติดต่อโต๊ะ 2 ก.

การฉีดวัคซีนสำหรับเข็ม 1 ถึง 4 ใช้เกณฑ์ดังนี้
1. เข็ม 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
2. เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 มาแล้ว 4 สัปดาห์
3. เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 มาแล้ว 3 เดือน
4. เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 มาแล้ว 4 เดือน
5. สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 สามารถขอรับการฉีดวัคซีนภายหลังการติดเชื้อแล้ว 3 เดือน โดยอาศัยเกณฑ์ในข้อ 4 ร่วมพิจารณา
6. ไม่รับนัดการฉีดวัคซีนเข็ม 5
7. ให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะผู้ที่ได้รับการนัดหมาย ไม่รับ walk in
8. ขอให้ผู้ที่จองสำเร็จกรุณาเก็บหลักฐานการจองมาแสดง ณ วันฉีดวัคซีนด้วย เช่น การเก็บภาพหน้าจอที่จองวัคซีนสำเร็จ หรือนำผลการจองใน Siriraj Connect มาแสดง

เปิดรับจองล่วงหน้าครั้งแรก เป็นการฉีดวัคซีนตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึง 19 สิงหาคม 2565 หลังจากนั้นจะเปิดให้จองเพิ่มครั้งละ 2 สัปดาห์ (22 สิงหาคม 2565 ถึง 2 กันยายน 2565 และต่อ ๆ ไป จนปิดรับจองในระบบ) โดยจะเปิดเพิ่มทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน จนกว่าจะมีการหยุดรับจองในระบบที่กำหนด

สำหรับผู้ที่ประสงค์รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ Pfizer ตามเกณฑ์ข้างต้นสามารถ เข้าจองวันและเวลาฉีดวัคซีนได้ตามระบบ QR code หรือใช้แอพพลิเคชั่น Siriraj Connect โดยสามารถเข้าระบบเพื่อจองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้โรงพยาบาลศิริราชขอสงวนสิทธิการให้บริการฉีดวัคซีนตามข้อมูลการฉีดวัคซีน การติดเชื้อของผู้รับวัคซีน โรคประจำตัวของผู้รับวัคซีน และ สถานการณ์ของวัคซีน ณ เวลานั้น ๆ

ศิริราช

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight