Politics

‘สุทธิชัย จรูญเนตร’ ลาออกที่ปรึกษา รมว.ศึกษา -หันซบพรรคสร้างอนาคตไทย

“สุทธิชัย จรูญเนตร” ลาออกที่ปรึกษา รมว.ศึกษาฯ วันนี้  เตรียมซบ “พรรคสร้างอนาคตไทย” พร้อมลงพื้นที่อุบลราชธานี รับฟังปัญหาประชาชน 

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ สาเหตุที่ยื่นลาออก เนื่องจากมีความประสงค์ที่จะสานต่ออุดมการณ์ทางการเมืองในการทำงานเพื่อประชาชน ได้ตัดสินใจและมีการพิจารณาร่วมงานกับพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่สอดคล้องกัน คือ “พรรคสร้างอนาคตไทย”

1257621

ดังนั้น ด้วยมารยาททางการเมือง และบรรทัดฐานที่พึงปฏิบัติ เพื่อความถูกต้องตามหลักจริยธรรม ที่จะได้เข้าไปทำงานร่วมกับพรรคได้เต็มที่ ตนจะยื่นหนังสือลาออกกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ (10 มิ.ย.) จะมีผลวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ส่วนการทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการ 1 ปีที่ผ่านมา มีความสุข และมีความประทับใจ จากกัลยาณมิตรที่ได้รับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติหน้าที่ จนสามารถพัฒนาการศึกษา

มีหลายเรื่อง หลายนโยบายที่ได้ทำแล้วประสบความสำเร็จ  เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานไทย

1257632

นายสุทธิชัย กล่าวว่า ตนเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี เห็นปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และพรรคสร้างอนาคตไทย เป็นพรรคที่อาสาเข้ามาแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าไปร่วมงานกับพรรคที่มีนโยบายด้านเศรษฐกิจเพื่อประชาชนที่จับต้องได้

1257635

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight