Politics

‘บิ๊กตู่’ ปลุกทุกคนต้องกล้าหาญที่จะ ‘ยืน’ ในโรงหนัง ยันเป็นคนยิ้มไม่มีเสแสร้ง

“บิ๊กตู่” เปิดหลักสูตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ปลุก!! ทุกคนต้องกล้าหาญที่จะ “ยืน” ในโรงหนัง ยันเป็นคนยิ้มไม่มีเสแสร้ง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 มีผู้เข้ารับการศึกษา 288 คน และนักศึกษาจากมิตรประเทศ รวมถึงนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเรียนวปอ.รุ่น 64 ด้วย

บิ๊กตู่

ทั้งนี้ นักศึกษา วปอ. ได้ร่วมขับร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” โดยระบุว่าอันเป็นเสมือนการตั้งปณิธานร่วมกันว่า “จะรัก สามัคคี และช่วยกันรักษาบ้านเมือง” เพื่อเป็นกำลังใจนายกรัฐมนตรี หลังจบเพลง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ฟังอ่านเนื้อร้องแล้วคิดตามไป ในนั้นมีคำว่า “เคย” อยู่หลายตัว แต่วันนี้เราต้องสร้างสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็ง แข็งแรงที่สุด ไม่ว่าจะประเทศ ประชาชน และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน จะต้องมุ่งมั่นในการที่จะรักษาแผ่นดินนี้ไว้ ซึ่งเป็นแผ่นดินเดียวที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน ในอดีตที่ผ่านมา ประวัติศาสตร์เรามีแผ่นดินที่กว้างใหญ่ ด้วยอำนาจจากภายนอก และเราเข้มแข็งไม่เพียงพอ

บิ๊กตู่

สิ่งสำคัญที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วว่า ประเทศไทยสามารถจะรักษาความเป็นอิสระไว้ได้ ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใคร ด้วยพระสติปัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลก่อนหน้านั้น นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องระลึกถึงให้มากกว่านี้ นั่นคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เริ่มต้น ได้สร้างคุณประโยชน์มากมาย ในหลายมิติด้วยกัน ท่านทรงเริ่มต้นทุกอย่าง และเราก็ไม่เคยมีความขัดแย้งกันในชาติ จวบจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ที่ท่านทรงรับสั่งทั้งพระราโชบาย พระปฐมราชโองการ ที่ทรงกล่าวครั้งแรก เมื่อขึ้นครองราชย์ในรัชกาลที่ 10 คือ สืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งที่ทำกันมาแล้ว

ฉะนั้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทุกคนต้องนำมาขับเคลื่อนตัวเอง สังคม ขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกัน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทั้งตัวเอง และคนอื่นด้วย ประเทศไทยจึงจะเข้มแข็ง ตนหวังว่านักศึกษาทุกท่านจะนำความรู้ประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ และประชาชน

บิ๊กตู่

จากนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาครัฐ เอกชน และการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” โดยกล่าวช่วงหนึ่งว่า เราต้องไม่ลืมว่าเราจะทำให้บ้านเมืองขยายใหญ่ขึ้นได้อย่างไร ให้ทุกคนได้เข้าถึง เวลาไปหลายประเทศ เราสามารถเอามาเป็นแนวปฏิบัติในประเทศไทยได้ แต่เราไม่ต้องลืมวัฒนธรรมไทย หลักคิดที่มีกระบวนการต่าง ๆ ที่หลายคนไม่เข้าใจ แต่ตนก็ไม่ได้ว่าประชาชน มันอยู่ที่เรา อย่างตนก็ต้องโทษตัวเองที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไม่ได้ 100% เราต้องปรับปัญหาความเข้าใจให้สอดคล้องกัน ถ้าอันโน้นทำไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่เดิม

บิ๊กตู่

เราต้องปรับหลักเกณฑ์การลงทุนเพื่อให้เขามาลงทุนกับเรา หลายคนมองว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ เราให้เขามากไปหรือเปล่า ถ้าเราเป็นประเทศมหาอำนาจก็อีกอย่าง แต่เราก็ต้องรักษาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้มากที่สุด ต้องเท่าเทียมกัน การที่ต่างชาติจะมาลงทุนเขาจะดูว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมหรือไม่ และความมั่นคงของตัวเขาและครอบครัว เขาจะมาอยู่ในประเทศไทยได้อย่างไร ทั้งที่อยู่ที่อาศัยและต้องทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มาทำให้เกิดผลเสียแก่ประเทศไทย หลายประเทศหลายกิจกรรมต้องการมาอยู่ประเทศไทยเพราะความเป็นไทย บ้านเมืองสวยงาม

บิ๊กตู่

“ที่สำคัญรอยยิ้มที่เป็นการยิ้มที่ไม่เสแสร้ง ซึ่งผมเวลายิ้มให้ใครก็ไม่เสแสร้ง บางคนติงมาว่ายิ้มน้อย จ้องจับตาไปทุกอิริยาบท ก็ไม่เข้าใจ ต้องยิ้มเปิดปากต้องยิ้มเห็นฟัน ก็ผมยิ้มแบบนี้ ผมว่าผมก็ยิ้มใช้ได้กับทุกคน บางทีมันก็เคร่งเครียดบ้างเพราะเป็นมนุษย์” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เรื่องการเมืองต้องเดินไปด้วยกัน และตนก็ระมัดระวังเรื่องการให้ข่าว ทั้งนี้ เรื่องการยืนในโรงฉายหนัง เป็นห่วงคนที่อยากยืนแต่ไม่กล้ายืน จึงอยากขอทุกคนมีความกล้าหาญจะยืน เป็นเรื่องที่ทุกคนคงเข้าใจ ไม่ใช่บังคับกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo