Politics

แจ้งด่วน! รพ.มหาราชนครราชสีมา ยกเลิกจอง ‘ไฟเซอร์’ 7 กลุ่มโรคเด็ก 12-17 ปี

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์แจ้งขออนุญาตยกเลิกการจอง “วัคซีนไฟเซอร์” ไปก่อน วันนี้  จังหวัดนครราชสีมาไม่เข้าเกณฑ์ 13 จังหวัด วัคซีนมีจำกัด 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์แจ้งขออนุญาตยกเลิกการจองไปก่อน เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาไม่เข้าเกณฑ์ 13 จังหวัด ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแจ้งไว้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
7 กลุ่มโรคของเด็ก 12-17 ปี ที่สามารถลงทะเบียนได้นะครับ

เนื่องจากวัคซีนมีจำกัด และ ข้อจำกัดเรื่องของเวลานะครับ

ขอให้คำตัดสินของคณะกรรมการจัดสรรวัคซีนเป็นอันสิ้นสุดนะครับ

วัคซีนโควิดรพ.สนาม 210822

เปิดลงทะเบียนไฟเซอร์สำหรับเด็ก 12-17 ปี

ที่มีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้
1. โรคอ้วน
2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
3. โรคเบาหวาน
4. โรคไตวายเรื้อรัง
5. โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
6. โรคมะเร็ง หรือ ภูมิคุ้มกันต่ำ
7. โรคทางพันธุกรรม กลุ่มอาการดาว์น

เปิดให้ลงทะเบียน 15:00น วันที่ 22 สิงหาคม 2564
รายละเอียดขอให้ติดตามช่องทางนี้เป็นหลักนะครับ

Capture 2

รพ.มหาราช

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight