COVID-19

พร้อมยัง!! เมืองนนท์เปิด 4 ศูนย์ ปูพรมฉีดวัคซีน 2.5 หมื่นคน วันอาทิตย์นี้


เตรียมตัวให้พร้อม!! เมืองนนท์ เปิด 4  ศูนย์ ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนและกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ จำนวน 25,000 คน ในวันอาทิตย์นี้ 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี จึงมีมติให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับการจัดสรร
จังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดให้มีการรณรงค์ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 ศูนย์ฉีด นอกโรงพยาบาล
 วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564
ปูพรมวัคซีนที่ฉีด Sinovac 25,000 โด๊ส สำหรับคนนนทบุรี 25,000 คน
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่ลงทะเบียนนนท์พร้อม, กลุ่มบุคลากรด่านหน้าที่เสี่ยง
วัคซีนโควิดร22
สถานที่ฉีด & จำนวนที่ฉีด
– MCC Hall The Mall งามวงศ์วาน
จำนวน 13,000 คน (นนท์พร้อม)
-Westgate Hall Central Westgate
จำนวน 7,000 คน (บุคลากรด่านหน้า)
-Impact Forum เมืองทองธานี
จำนวน 4,000 คน (ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง)
-หอประชุมวัดไทรใหญ่
จำนวน 1,000 คน (บุคลากรด่านหน้า)
เมืองนนท์
หมายเหตุ : ผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน “ระบบนนท์พร้อม” ที่จองสถานที่ฉีดวัคซีน ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จำนวน 13,000 คน สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 เป็นต้นไป
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้วันนัดหมาย ระบบจะดำเนินการจัดลำดับคิว เพื่อรอแจ้งนัดหมายวันเวลาที่ฉีดวัคซีนตามศูนย์ฉีดสนามที่ท่านเลือก โดยจะแจ้งวันที่และเวลาอีกครั้งหลังจังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight