COVID-19

กทม. ตรวจตลาดแล้ว 379 แห่ง เจอ 90 ตลาด ไม่ผ่านเกณฑ์ป้องกัน ‘โควิด’


กทม. เปิดผลตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลาด 486 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ถึง 90 แห่ง ขอเจ้าของตลาดเร่งปรับปรุง ผู้ใช้บริการร่วมตรวจสอบตลาด

วันนี้ (10 มิ.ย.) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุมกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้รายงานผลการตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตลาดทั้งหมด 486 แห่ง ในกทม . โดยการตรวจสอบระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม-11 มิถุนายน 2564

cell virusโควิดใน ม ๒๑๐๖๑๐ 010

ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่า ขณะนี้ดำเนินการตรวจไปแล้วทั้งสิ้น 379 แห่ง มีตลาด 289 แห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือคิดเป็น 76% และ ไม่ผ่านเกณฑ์ 90 แห่ง หรือ 24%

“ตลาดส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีข้อบกพร่องที่พบมากสุด คือ ไม่มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอให้ตลาดให้ความสำคัญ และผู้ใช้บริการร่วมสังเกตด้วย หรือ บางพื้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะมีทางเข้า-ออกหลายทาง ไม่มีการวัดอุณหภูมิ รวมถึงยังพบว่า ไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือด้วย

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.ยังระบุว่า ข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และทำให้ตลาดไม่ผ่านการประเมิน คือ

  1. การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 25%
  2. การควบคุมการเข้า-ออก การคัดกรอง 19%
  3. การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ /การบันทึกข้อมูล 19%
  4. การทำความสะอาด 9%
  5. การควบคุมจำนวนลูกค้า 8%
  6. การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 7%
  7. จุดบริการล้างมือ 6%
  8. การระบายอากาศ 4%
  9. ทะเบียนลูกค้าและลูกจ้าง 3%

197571657 342275277390803 3778424340167344058 n

พญ.อภิสมัย ยังระบุว่า อยากขอให้ประชาชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน ให้ความสำคัญกับตลาดในพื้นที่เนื่องจากหลักเกณฑ์ของ ThaiStop Covid Plus กรมอนามัย ได้มีรายละเอียดกำหนดไว้ทั้งหมด ซึ่งอยากให้ศึกษา และทำให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ต้องขอให้ประชาชนร่วมสังเกตและตรวจสอบข้อเท็จจริงของตลาดใกล้พื้นที่ของประชาชนเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้กับเจ้าของตลาดที่จะดำเนินการปรับปรุงตลาดด้วย และจะทำให้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 100%

อ่านข่าวเพิ่มเติม