Politics

อัพเดทล่าสุด!! เพิ่มอีก 3 จังหวัดขอความร่วมมืองดออกจากเคหสถาน

อัพเดทล่าสุด!! “ศบค.มท.” ประกาศรายชื่อ 22 จังหวัดขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถานตามเวลาที่กำหนด โดยเพิ่ม 3 จังหวัดจากการประกาศครั้งก่อน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) สรุปรายงานช่วงเวลา 20.00 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สำหรับ 22 จังหวัด ที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

178460437 299654191644491 6706688857141631654 n

ภาคเหนือ 2 จังหวัด

 1. แพร่ ตั้งแต่เวลา 23.00 – 03.00 น.
 2. อุทัยธานี ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก 9 จังหวัด

 1. ชัยนาท ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.
 2. นครนายก ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.
 3. นครปฐม ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.
 4. นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น.
 5. ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น.
 6. เพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.
 7. สมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น.
 8. สมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.
 9. สุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด

 1. ชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.
 2. บึงกาฬ ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.
 3. ยโสธร ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.
 4. หนองคาย ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.
 5. อุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.

178448041 299654198311157 8043378418435062484 n

ภาคใต้ 6 จังหวัด

 1. ตรัง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น.
 2. พัทลุง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น.
 3. ยะลา ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น.
 4. ระนอง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น.
 5. สงขลา ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น.
 6. สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น.

สำหรับจังหวัดที่เพิ่มมาใหม่ จำนวน 3 จังหวัด จากการประกาศครั้งก่อนคือ จ.อุทัยธานี จ.อุบลราชธานี และ จ.พัทลุง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK