ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ป.ป.ช.’ เปิดสมบัติ ‘เนวิน – กรุณา’ อู้ฟู่สุด ๆ รวยเฉียดพันล้าน!!

“ป.ป.ช.” เปิดสมบัติ “เนวิน – กรุณา ชิดชอบ” พ้นตำแหน่ง “นายก อบจ.บุรีรัมย์” รวย 995,899,969 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 16,881 บาท ถือครองที่ดินเชียงใหม่ – บุรีรัมย์ กว่า 500 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้งกรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีเข้ารับตำแหน่งใหม่ หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ในส่วนของ จ.บุรีรัมย์ ยังไม่มีการเผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายก อบจ.บุรีรัมย์ คนใหม่ แต่มีการเผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางกรุณา ชิดชอบ (ภรรยา นายเนวิน ชิดชอบ) กรณีพ้นจากตำแหน่งนายก อบจ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

โดยนางกรุณา แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 736,783,634 บาท แบ่งเป็น เงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 7,804,736 บาท เงินลงทุน 139,263,701 บาท ที่ดิน รวม 47 แปลง ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และบุรีรัมย์ มูลค่ารวม 500,057,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 49,133,333 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,954,363 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 35,070,000 บาท ส่วนหนี้สิน 14,959 บาท โดยระบุว่าเป็นเงินเบิกเกินบัญชี

ป.ป.ช.
ภาพจากเพจ ลุงเนวิน

ทั้งนี้ นางกรุณาแจ้งมีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง (ปี 2555-2563) รวม 24,792,820 บาท โดยเป็นเงินเดือน เบี้ยประชุม นายหน้า รวม 9,689,285 บาท รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง รวม 13,695,473 บาท ให้เช่าทรัพย์สินอื่น รวม 134,400 บาท นอกจากนั้นยังมีรายได้ซักรีด หรือย้อมสี รวม 981,120 บาท ดอกเบี้ยและเงินส่วนแบ่งกำไรที่จากหน่วยลงทุน 12,940 บาท รายได้อื่น 279,601 บาท มีรายจ่ายรวม 14,120,258 บาท เป็นเบี้ยประกันชีวิต 1,389,844 บาท ต้นทุนการให้บริการ 12,730,413 บาท

ส่วน นายเนวิน คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 259,116,335 บาท แบ่งเป็น เงินสด 1,500,000 บาท เงินฝาก 5,375,058 บาท เงินลงทุน 27,573,500 บาท ที่ดิน 31 แปลงในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ มูลค่ารวม 194,072,850 บาท สิทธิและสัมปทาน 6,094,927 บาท ทรัพย์สินอื่น 24,500,000 บาท มีหนี้สิน 1,921 บาท โดยระบุว่าเป็นเงินเบิกเกินบัญชี

ทั้งนี้ นายเนวิน แจ้งว่า มีรายได้ระหว่างนางกรุณาดำรงตำแหน่ง (ปี 2555-2563) รวม 46,771,551 บาท โดยเป็นรายได้จากเป็นเงินเดือน เบี้ยประชุม นายหน้า ส่วนรายจ่ายรวม 1,309,602 บาท เป็นเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมด รวมแล้วทั้งคู่มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 995,899,969 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 16,881 บาท

ทั้งนี้ หากเทียบกับช่วง นางกรุณา ชิดชอบ พ้นตำแหน่ง รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560 แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรสจำนวนทั้งสิ้น 1,001,491,126 บาท มีหนี้สิน 102,264,713 บาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับทรัพย์สินที่น่าสนใจ คือ เงินลงทุน ซึ่งนางกรุณา แจ้งไว้รวม 9 รายการ แบ่งเป็นเงินลงทุนใน หจก./บริษัท 7 แห่ง ได้แก่ หจก.อาคารล้านนา มูลค่า 25 ล้านบาท บริษัท เชียงใหม่อาคารล้านนา จำกัด มูลค่า 10 ล้านบาท บริษัท ล้านนาฮิลล์ จำกัด มูลค่า 12 ล้านบาท บริษัท เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ คอนโดเทล จำกัด มูลค่า 35 ล้านบาท

บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด มูลค่า 18,150,000 บาท บริษัท อาเซี่ยน จำกัด มูลค่า 10 ล้านบาท บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด มูลค่า 27,573,500 บาท ที่เหลือเป็นเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ 2 แห่ง ส่วนนายเนวิน ถือครองหุ้นบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด มูลค่า 27,573,500 บาท เป็นต้น

ขอบคุณภถาพจากเพจ ลุงเนวิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม