ดูหนังออนไลน์
Politics

สาหัส! นนทบุรีติดโควิดทั้งจังหวัด วันนี้ยอดพุ่ง 70 ราย

นนทบุรีกุมขมับ! วันนี้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องสถานบันเทิง ชาย-หญิง มีสัดส่วนติดเชื้อใกล้เคียงกัน 

ศูนย์โควิด นนทบุรี รายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จังหวัดนนทบุรี ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 มีจำนวน 70 ราย  ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง  เพศหญิง 37 ราย เพศชาย 33 ราย
เป็นไทย 68 ราย ต่างด้าว 2 ราย (พม่า 1,ลาว 1)

ภูมิลำเนา

อำเภอเมือง 25 ราย

อำเภอบางบัวทอง 14 ราย

อำเภอปากเกร็ด 10 ราย

อำเภอบางกรวย 9 ราย

อำเภอบางใหญ่ 9 ราย

อำเภอไทรน้อย 3 ราย

มีอาการ 49 ราย (70%)

ไม่มีอาการ 21 ราย (30%)

ติดโควิด130

 ความสัมพันธ์
1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 50 ราย (ทุกรายเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง) (71%)

2. สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 14 ราย (20%)

3. The Moon Bar นนทบุรี 1 ราย

4. สถานบันเทิง/ร้านอาหารอื่น ๆ 3 ราย

5. ไม่ทราบชัดเจน 2 ราย
‼️ค่า CT (Cycle Threshold)
– ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า
– ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

นนทบุรี13

 ข้อมูลป่วยยืนยัน

1. เคส 442 อาย 34 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด ไปเที่ยว Top One ไม่มีอาการ CT 15.78 = นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

2. เคส 443 อายุ 30 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูดอาชีพ พนักงานบริษัท ไปงานเลี้ยงที่รีสอร์ท อ.ไทรน้อย มีอาการ CT = 18.72 นอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

3. เคส 444 อายุ 20 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่อาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT 20.38

4. เคส 445 อายุ 44 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT 33.15 นอนสถาบันโรคทรวงอก

5. เคส 446 อายุ 31 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทราย อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 19.14 นอนโรงพยาบาลแพทย์รังสิต

6. เคส 447 อายุ 38 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.พิมลราชอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 24.01 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

7. เคส 448 อายุ 43 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.ปลายบาง ไปเที่ยวเดอะคลาสเซ็ส เอกมัย มีอาการ CT = 27.52 นอนโรงพยาบาลพญาไท 3

นนทบุรีติดโควิด-19 ลามทั้งจังหวัด

8. เคส 449 อายุ 16 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางศรีเมืองอาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 28.74 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

9. เคส 450 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางพูดอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 31.18

10. เคส 451อายุ 40 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.เสาบางหินอาชีพ – สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 18.36 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

11. เคส 452 อายุ – ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพอาชีพ นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อ (พัก LQ.)ไม่มีอาการ CT = 25.94 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

12. เคส 453 อายุ 50 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.ลำโพอาชีพ แม่บ้าน สัมผัสผู้ติดเชื้อ (พัก LQ.)ไม่มีอาการ CT = 14.96 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

13. เคส 454 อายุ 52 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ (พัก LQ.) ไม่มีอาการ CT = 17.20 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

14. เคส 455 อายุ 60 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกร่าง อาชีพ ว่างงาน – ไปเที่ยว Top One ไม่มีอาการ CT = 32.6 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

15. เคส 456 อายุ 35 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่อาชีพ ขายของออนไลน์ สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 23.67 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

16. เคส 457 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางเลนอาชีพ แม่บ้าน ไปคาราโอเกะที่นครสวรรค์ มีอาการ CT = 13.68 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

17. เคส 458 อายุ 44 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางพลับอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 14.16 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

18. เคส 459 อายุ 31 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 32.21 นอนสถาบันโรคทรวงอก

19. เคส 460 อายุ 28 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ขุนศรี อาชีพ พนักงานรีสอร์ท ศักดิ์สยาม สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.67 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

20. เคส 461อายุ 25 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.06 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

21. เคส 462 อายุ 30 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ นักดนตรี ร้านเดอะคลาสเซ็ส สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 17.24 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

22. เคส 463 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.สวนใหญ่ อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 31.05 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

พบเชื่อมโยงสถานบันเทิง

23. เคส 464 อายุ 38 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทราย อาชีพ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 18.75 นอนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

24. เคส 465 อายุ 23 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางตะไนย์อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.37

25. เคส 466 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.สวนใหญ่ อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 30.51 นอน Hospitel จ.สมุทรปราการ

26. เคส 467 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางกรวยอาชีพ ขายอาหาร ท่าช้าง บางกอก ข้าวสาร มีอาการ CT = 17.09 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

27. เคส 468 อายุ 39 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางม่วงอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 30.08 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

28. เคส 469 อายุ 92 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหินอาชีพ ผู้ป่วยติดเตียง สัมผัสผู้ติดเชื้อเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ตา) มีอาการ CT = 15.59 นอนโรงพยาบาลบางใหญ่

29. เคส 470 อายุ – ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ – สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 20.69 นอนสถาบันบำราศนราดูร

30. เคส 471อายุ 35 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางพูดอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 24.18 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

31. เคส 472 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อที่รีสอร์ท ไทรน้อย มีอาการ CT = 21.08 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

32. เคส 473 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหินอาชีพ นักศึกษา ไปเที่ยว Superhit แถวเกษตรนวมินทร์ไม่มีอาการ CT = 19.20 นอน Hospitel จ.สมุทรปราการ

33. เคส 474 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.ปลายบางอาชีพ – สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 15.89

34. เคส 475 อายุ 23 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานบริษัท ไปเที่ยวร้าน Brick Bar ข้าวสาร มีอาการ CT = 19.76 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1

35. เคส 476 อายุ 30 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักใหญ่ อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 15.75

36. เคส 477 อายุ – ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ – สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 26.76

37. เคส 478 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกร่าง อาชีพ พนักงานธนาคาร SCB สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 29.49

38. เคส 479 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.ปลายบางอาชีพ พนักงานบริษัท ไปเที่ยวทองหล่อ มีอาการ CT = 17.65

39. เคส 480 อายุ 46 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางม่วงอาชีพ – ไปเที่ยวทองหล่อ มีอาการ CT = 19.01

40. เคส 481อายุ 44 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางไผ่ อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 15.46 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

41. เคส 482 อายุ 42 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.ศาลากลางอาชีพ – สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 22.07 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

42. เคส 483 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.สวนใหญ่ อาชีพ – ไปร้าน THE MOON BAR มีอาการ CT = 21.39 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

43. เคส 484 อายุ 33 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ไทรม้า อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 26.53 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

44. เคส 485 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.สวนใหญ่ อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 32.97 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

45. เคส 486 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.พิมลราชอาชีพ ขายของออนไลน์ สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 18.11 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

46. เคส 487 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางขุนกอง อาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 22.98 นอนโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

47. เคส 488 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ ฟรีแลนซ์ ร้าน Buff Bar สะพานควาย มีอาการ CT = 16.29 นอนโรงพยาบาลบำราศนราดูร

48. เคส 489 อายุ – ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 36.20 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

49. เคส 490 อายุ 49 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางตลาดอาชีพ จนท.รพ.ชลประทาน ไม่มีอาการ CT = 23.74 นอนโรงพยาบาลชลประทาน

50. เคส 491อายุ – ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ค้าขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 21.14

51. เคส 492 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ ฟรีแลนซ์ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 33.86 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

52. เคส 493 อายุ 47 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ไทรม้า อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 18.22

53. เคส 494 อายุ – ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพค้าขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 17.08

54. เคส 495 อายุ 20 ปี เพศชาย (พม่า) อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 33.69

55. เคส 496 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูดอาชีพ ขายของออนไลน์ ไปร้าน Top One มีอาการ CT = 19.07 นอนโรงพยาบาล ยังไม่ได้ติดต่อผู้ป่วย

56. เคส 497 อายุ 34 ปี เพศหญิง อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อยอาชีพ พนักงานโรงพยาบาลศิริราช (ร้านอาหาร) สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 29.48

57. เคส 498 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางตะไนย์อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 34.20

58. เคส 499 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.29

59. เคส 500 อายุ 29 ปี เพศชาย (ลาว) อ.บางกรวย ต.บางขุนกอง อาชีพ พนักงานเสริฟร้านปีกไม้ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 23.18

60. เคส 501อายุ 30 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ ทำงานที่บ้าน ร้าน Chilling House ลาดพร้าวมีอาการ CT = 20.33

61. เคส 502 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานบริษัท ร้าน Chilling House ลาดพร้าว มีอาการ CT = 35.46 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

62. เคส 503 อายุ 44 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางกรวยอาชีพ ช่างถ่ายภาพ สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 33.22 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

63. เคส 504 อายุ 57 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่อาชีพ รับราชการ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 32.80 นอนโรงพยาบาล ยังไม่ได้ติดต่อผู้ป่วย

64. เคส 505 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อาชีพ พนักงานธนาคาร สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 35.02

65. เคส 506 อายุ 44 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกร่าง อาชีพ ลูกจ้าง ร้านเปยจินกง เย็นถัง (เยาวราช) ไม่มีอาการ CT = 31.89

66. เคส 507 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ รปภ.MRT กระทรวงสาธารณสุข สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 26.16

67. เคส 508 อายุ 64 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ ค้าขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 32.95

68. เคส 509 อายุ 55 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 15.54

69. เคส 510 อายุ 29 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ จนท.รพ.มาสเตอร์พลีส (แผนก call center) ผับท่าช้าง ข้าวสาร มีอาการ CT = 16.29

70. เคส 511 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นางอาชีพ พนักงานบริษัท ไปเที่ยวแถวข้าวสาร กทม. มีอาการ CT = 26.16

อ่านข่าวเพิ่มเตม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight