ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ในหลวง’ มีพระราชดำรัสให้กำลังใจ 4 รัฐมนตรีใหม่ ‘ปฏิบัติหน้าที่ให้ดี’

วันนี้ (27 มี.ค.)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้

  • นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

562228

ในโอกาสนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความว่า

“ขออำนวยพรให้มีกำลังใจ กำลังกาย กำลังปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี เชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งต่อประเทศชาติและประชาชน”

469642

469643

469641

อ่านข่าวเพิ่มเติม