Politics

‘ในหลวง’ มีพระราชดำรัสให้กำลังใจ 4 รัฐมนตรีใหม่ ‘ปฏิบัติหน้าที่ให้ดี’

วันนี้ (27 มี.ค.)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้

  • นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

562228

ในโอกาสนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความว่า

“ขออำนวยพรให้มีกำลังใจ กำลังกาย กำลังปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี เชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งต่อประเทศชาติและประชาชน”

469642

469643

469641

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo