ดูหนังออนไลน์
Politics

ไม่หยุด! ฝ่ายค้านลงมติเอกฉันท์ 4 ข้อ เดินหน้าโหวตวาระ 3 แก้ รธน.


ฝ่ายค้านแถลงมติเอกฉันท์ 4 ข้อ เดินหน้าโหวตวาระ 3 ซัด “ประชาธิปัตย์” จ่อชงตีความซ้ำ เท่ากับใช้อำนาจศาล เข้ามาก้าวก่ายอำนาจนิติบัญญัติ

วันนี้ (17 มี.ค.)  6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร จัดประชุม เพื่อกำหนดท่าทีการลงมติในการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.แก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ในวาระ 3 โดยใช้ระยะเวลาประชุมประมาณเกือบ 1 ชั่วโมง

301443

จากนั้นนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้แถลงว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติเป็นเอกฉันท์ 4 เรื่อง

1. พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยัน เดินหน้าลงมติ ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 256 หมวด 15/1 ในวาระที่ 3 โดยเห็นว่า การดำเนินการของรัฐสภา ตั้งแต่วาระ1, 2 กระทั่งวาระ 3 นี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 256 (2) (3) (4) (5) จึงต้องดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256 (6) ซึ่งไม่อาจดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ เพราะจะเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

2. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีข้อความใดห้ามลงมติวาระ 3 เพียงแต่บอกว่า หากทำรัฐธรรมนูญใหม่ ต้องไปทำประชามติก่อน ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนเริ่มกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่แล้ว

3. การที่รัฐสภามีมติเป็นอย่างอื่น โดยไม่เป็นไปตามมาตรา 256 (6) เช่น มีการถอน หรือการเลื่อน ซึ่งจะทำให้ญัตติต้องตกไป พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะหารือถึงมาตรการที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

4. ขอเรียกร้องให้ประชาชนติดตามการประชุมรัฐสภาในวันนี้ โดยเฉพาะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล ที่เคยสัญญากับประชาชนว่า จะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศชาติมีความเป็นประชาธิปไตย

แต่มาวันนี้มาขัดขวางเพื่อต้องการรักษาอำนาจตนเอง และขอให้ติดตามการดำเนินการของสมาชิกวุฒิสภา ที่จะแสดงให้เห็นว่า ไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์และอำนาจของตนให้นานที่สุด

ส่วนเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเสนอญัตติด้วยวาจา เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย อำนาจของสมาชิกรัฐสภาในเรื่องนี้อีกครั้ง นายประเสริฐ มองว่า เป็นประเด็นการเมือง ที่ไม่ให้มีการแก้ไข หรือให้กระบวนการแก้ไขยากขึ้น ซึ่งจะเท่ากับการใช้อำนาจศาล เข้ามาก้าวก่ายอำนาจนิติบัญญัติ

ดังนั้น มติพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอยืนยันที่จะโหวตวาระ 3 ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม