ดูหนังออนไลน์
Politics

‘สินิตย์ เลิศไกร’ ส.ส.สุราษฎร์ธานี ชนะโหวตนั่งรัฐมนตรีช่วยโควตา ‘ประชาธิปัตย์’

“ประชาธิปัตย์” โหวตเลือก “สินิตย์ เลิศไกรส.ส.สุราษฎร์ธานี เฉือนชนะ 3 คู่แข่ง นั่งรัฐมนตรีช่วยโควตาพรรค

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (12 มี.ค.) พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อลงคะแนนตัดสินบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการในสัดส่วนของพรรคทั้งหมด 4 รายชื่อ ได้แก่

นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.สุราษฎร์ธานี 546

1.นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.สุราษฎร์ธานี

2.นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง

3.นายประกอบ รัตนพันธุ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช

4.นายวิรัช ร่มเย็น อดีต ส.ส.ระนอง

ด้านนางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา ขอถอนตัว

การประชุมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นได้มีการเข้าคูหาโหวตบุคคลที่เหมาะสม ผลปรากฎว่าที่ประชุมลงมติเลือก นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.สุราษฏร์ธานี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ด้วยผลโหวต 33 คะแนน ขณะที่นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส พัทลุง ได้ 27 คะแนน, นายประกอบ รัตนพันธุ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช ได้ 6 คะแนน และนายวิรัช ร่มเย็น อดีต ส.ส.ระนอง ได้ 4 คะแนน

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังไม่ได้ระบุว่าให้นายสินิตย์ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใด โดยหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคจะเป็นผู้ประสานต่อไป

สำหรับประวัตินายสินิตย์ เลิศไกร เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2507 ปัจุบันอายุ 57 ปี จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • สมาชิกสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2538
  • ส.ส. สุราษฎร์ธานี 5 ครั้งคือ ในการเลือกตั้ง ปี 2544, 2548, 2550, 2554 และ 2562

อ่านข่าวเพิ่มเติม