ดูหนังออนไลน์
Politics

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ ทรงเป็นอาจารย์พิเศษ ฝึกอบรม ‘ดำน้ำอนุรักษ์ปะการัง’ นักเรียนนายเรือ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นอาจารย์พิเศษ ฝึกอบรมดำน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้แก่นักเรียนนายเรือ

เฟซบุ๊กเพจ “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” โพสต์ข้อความระบุว่า   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาทรงเป็นอาจารย์พิเศษ ทรงบรรยายหัวข้อการฝึกอบรมดำน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 ณ อาคารเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ต.เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ รักษาราชการ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และ พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เฝ้าฯ รับเสด็จ

กองทัพเรือ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ มาทรงเป็นอาจารย์พิเศษ ทรงบรรยายหลักสูตร “การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 โดยมีนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 เข้ารับการอบรม จำนวน 71 นาย โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ภาค ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี จัดการอบรม ณ อาคารเครื่องฝึกจำลองยุทธ กองฝึกศูนย์ยุทธการ และสื่อสาร กองการฝึกกองเรือยุทธการ ระหว่างเวลา 09.00 น. –12.00 น. มีหัวข้อการอบรมที่สำคัญได้แก่ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และการบรรยายพิเศษ “การอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย”

ภาคปฏิบัติ จะเป็นการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ ณ บริเวณหาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.00 น.

จากนั้นเวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จถึงบริเวณหาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ. ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และพล.ร.ต. ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนนายเรือ ซึ่งจะเติบโตเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือในอนาคต มีความตระหนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเป็นกำลังหลักในการปลูกฝังให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำริ “ให้มีการรณรงค์การดำน้ำเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติใต้ทะเล”

ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ