ดูหนังออนไลน์
Politics

ฟรี! ถึงสิ้นปีนี้ ฝากทิ้ง ‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์’ กับไปรษณีย์ไทย

ฝากทิ้ง “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” กับไปรษณีย์ไทย ฟรี! ถึงสิ้นปีนี้  ร่วมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้คนไทยรักษ์โลกกับแคมเปญ “ฝากทิ้ง e-Waste” หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับไปรษณีย์ไทย และ AIS จัดโครงการ e-Waste รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับฝากทิ้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (แท๊บเล็ต สายชาร์จ หูฟัง พาวเวอร์แบงก์ แบตเตอรี่มือถือ) เพื่อนำไปกำจัดและรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

โดยส่งฟรี กับบุรุษไปรษณีย์ที่ไปนำจ่ายสิ่งของที่บ้าน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 เพียงจ่าหน้า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์ AIS ในโครงการ e-Waste” สำหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝากส่งนั้น จะต้องห่อด้วยกระดาษให้มิดชิด ใส่กล่องหรือถุง พร้อมปิดเทปกาว ก่อนใส่กล่อง เพื่อความปลอดภัย

ขยะอิเล็กทรอนิก

ในส่วนของไปรษณีย์ไทย ร่วมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้คนไทยรักษ์โลกกับแคมเปญ “ฝากทิ้ง e-Waste” หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปกำจัดและรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ส่งฟรีผ่านบุรุษไปรษณีย์ที่ไปนำจ่ายสิ่งของถึงบ้าน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

แบตเตอรี่มือถือให้ห่อด้วยกระดาษก่อนบรรจุลงกล่อง เพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหล และการเกิดประกายไฟ
#ไปรษณีย์ไทย ร่วมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้คนไทยรักษ์โลกกับแคมเปญ “ฝากทิ้ง e-Waste” หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปกำจัดและรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ส่งฟรีผ่านบุรุษไปรษณีย์ที่ไปนำจ่ายสิ่งของถึงบ้าน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝากทิ้งได้ มีแท๊บเล็ต สายชาร์จ หูฟัง พาวเวอร์แบงก์ แบตเตอรี่มือถือ ผู้ฝากจะต้องหุ้มห่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระดาษให้มิดชิด ใส่กล่องหรือถุง พร้อมปิดเทปกาว และจ่าหน้า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์ AIS ในโครงการ e-Waste” เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ฝากและบุรุษไปรษณีย์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight