Politics

‘นายกรัฐมนตรี’ ขอบคุณ ส.ส.ทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์

“นายกรัฐมนตรี” ขอบคุณ “ส.ส.” ทุกฝ่าย ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมรับข้อเสนอแนะปรับใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณสภาผู้แทนราษฎร ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 และลงมติวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้าน ต่างช่วยกันทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างราบรื่น

ขณะที่บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลต่างๆทั้งการอภิปรายและตอบอภิปราย ล้วนเกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดย พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความสำคัญกับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎร พร้อมรับข้อเสนอแนะไปปรับใช้ต่อไป

ไตรศุลี24164
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังขอบคุณส่วนข้าราชการ ในการจัดเตรียมข้อมูลรองรับการอภิปราย ตลอดจนขอบคุณประชาชน ที่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ด้วย โดยภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) นำข้อมูลข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านที่เป็นประโยชน์มาพิจารณาเพื่อปรับใช้ ซึ่งหลายเรื่องเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่

ขณะที่หลายประเด็น ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐบาลให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นในการทำงาน จึงไม่ได้มองแค่ว่า เป็นแนวความคิดของรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน แต่มองที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ก็ควรทำ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อทุกภาคส่วน ในประเด็นที่มียังมีข้อสงสัย ยังไม่ชัดเจน โดยสามารถสร้างความเข้าใจได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสื่อสารปกติของทางราชการหรือสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงประชาชนโดยง่าย

“ขอให้รัฐมนตรีทุกคน มุ่งมั่นตั้งใจทำงานต่อไป เร่งผลักดันนโยบาย แผนการ โครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเป็นการด่วน ลดช่องโหว่ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมประสานความร่วมมือทำงานแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK