ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘หมอยง’ เผยข้อควรระวัง ‘วัคซีนโควิด’ กับอาการข้างเคียง ความปลอดภัยต้องมาก่อน!

วัคซีนโควิด-19 กับอาการข้างเคียง “หมอยง” ถอดบทเรียนงานวิจัย 40 ปี แนะบันทึกละเอียด อาการข้างเคียง อาการไม่พึงประสงค์ ย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุถึงการเตรียมนำวัคซีนมาฉีดป้องกันโรคโควิด-19 ว่า ต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก และบันทึกอาการข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีน เพื่อประเมินด้านความปลอดภัย โดยระบุว่า

“วัคซีน covid 19 อาการข้างเคียงของวัคซีน

ผมในฐานะที่เคยทำวิจัยเกี่ยวกับวัคซีน ในอดีตมาร่วม 40 ปี วัคซีนใหม่ ที่อยู่ระหว่างการวิจัย จะต้องถูกบันทึก อาการที่ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้น หลังการให้วัคซีนทั้งหมด จะต้องถูกบันทึก และ แบ่งเป็นความรุนแรงน้อย ปานกลาง และมาก

อาการเฉพาะที่ เช่นบริเวณที่ฉีด หรืออาการทั้งระบบ เช่น ไข้ ปวดศีรษะ เมื่อยล้า ความรุนแรงมาก ถึงกับต้องนอนโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต จะต้องประเมินตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน มากน้อยแค่ไหน หรือ ไม่เกี่ยวข้อง มากน้อยแค่ไหน

ผมเคยฉีดวัคซีนให้คนไข้ในงานวิจัย แล้วได้รับแจ้งว่า คนไข้เสียชีวิต แต่เสียชีวิต เพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ ก็ถือว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง ต้องรายงานทันที และสอบสวน อย่างรวดเร็วว่าเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน วัคซีนที่ฉีด อาจจะทำให้ง่วง หาวนอน แล้วเกิดอุบัติเหตุก็ได้

หรือ เมื่อฉีดวัคซีนแล้วเดินออกนอกโรงพยาบาล ตกท่อ ก็ถือว่าเป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์ ต้องตรวจสอบ เพราะวัคซีนอาจจะทำให้ตามัว เวียนศีรษะ แล้วเดินตกท่อก็ได้

ดังนั้น ในวัคซีนใหม่เกือบทุกชนิด จึงต้องมีการศึกษา ในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน และมีผู้มีความรอบรู้ เป็นกลาง มาประเมินรวมด้วย
ถึงแม้จะได้เริ่มนำมาใช้แล้ว ในช่วง 2 ปีแรก ก็ยังต้องมีการติดตามอาการข้างเคียง และ ต่อไป เพื่อหาอุบัติการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมากๆ

วัคซีนใช้ป้องกันโรคกับคนปกติ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาก่อน ข้อมูลการศึกษาที่ต้องการ จึง เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ในเรื่องของความปลอดภัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม