ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ในหลวง-เจ้าคุณพระสินีนาฏ’ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล จ.ลำพูน

เฟซบุ๊กเพจ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : His Majesty King Maha Vajiralongkorn” โพสต์ภาพ พร้อมข้อความ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทาน และถวายต้นเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยระบุว่า

วานนี้ (23 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

การนี้ เสด็จเข้าพระวิหารหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชา พระประธานพระวิหารหลวง ทรงกราบ และพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กราบบังคมทูลรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน เมื่อทรงกล่าวจบ พระสงฆ์กล่าว “สาธุ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนผ้าไตร ถวาย พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ประเคนผ้าไตร จนครบ ๑๐ รูป ตามลำดับ

จากนั้น ประทับพระราชอาสน์ ทรงกล่าวคำถวายต้นเทียน เมื่อทรงกล่าวจบ พระสงฆ์กล่าว “สาธุ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินไปยังฐานชุกชีหน้าพระประธานพระวิหารหลวง ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วถวายพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

พระเทพรัตนนายก รับเทียนชนวน จุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ทั้ง ๒ ต้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา แล้วถวายคืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าอาวาส แล้วพระราชทานคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทานา ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนิรไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ถวายของที่ระลึก

เสด็จออกจากพระวิหารหลวง ไปยังองค์เจดีย์พระธาตหริภุญชัย เจ้าหน้าที่พระราชพิธี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้า ฯ ถวายผ้าห่มองค์เจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ทรงรับผ้าห่มองค์องค์เจดีย์พระธาตุหริภุญชัย และทรงตั้งสัตยาธิษฐาน แล้วพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเชิญไปห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ทรงถือสายสูตรห่มผ้าองค์เจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพวงมาลัย ทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระธาตุหริภุญชัย ทรงกราบ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วางพวงมาลัย จุดเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระธาตุหริภุญชัย กราบ

เจ้าพนักงานพระราชพิธี ทูลเกล้า ฯ ถวายเทียนชนวน เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน เวียนรอบองค์พระธาตุหริภุญชัย 3 รอบ  ทรงพระดำเนินไปทรงกราบแท่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กราบที่หน้าองค์เจดีย์พระธาตุหริภุญชัย