Politics

โพลหนุนผ่อนปรนมาตรการระยะ 4 คนส่วนใหญ่ ‘ไม่กลัวติดโควิด’

“นิด้าโพล” เผยคนเห็นด้วยให้มีการผ่อนปรนมาตรการระยะ 4 ให้เปิดสถานที่มากขึ้น พบคนส่วนใหญ่ ไม่กลัวการติดเชื้อโควิด เพราะป้องกันตัวเองได้ดี

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “พร้อมหรือยัง สำหรับกิจการ/กิจกรรม ผ่อนปรนระยะ 4” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,270 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพร้อมสำหรับกิจการ/กิจกรรม ที่อาจจะได้รับการผ่อนปรนระยะ 4 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีแบบง่าย  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกิจการ/กิจกรรมที่อาจจะได้รับการผ่อนปรนในระยะ 4 พบว่า กิจการ/กิจกรรม ที่ประชาชนเห็นด้วยที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะ 4 เกินกว่าครึ่ง ได้แก่

เดินทาง1

– ร้อยละ 82.28 ระบุว่า โรงเรียน และสถานศึกษา

– รองลงมา ร้อยละ 80.94 ระบุว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

– ร้อยละ 78.35 ระบุว่า อุทยานแห่งชาติ สวนรุกขชาติ สำหรับพื้นที่ส่วนราชการกำหนด และสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้

ร้อยละ 70.24 ระบุว่า ชายหาด ชายทะเล เฉพาะพื้นที่ส่วนราชการกำหนด และสามารถปฏิบัติตามมาตรการ

– ร้อยละ 69.29 ระบุว่า สนามกีฬา โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย สำหรับฝึกซ้อม และการแข่งกีฬา

– ร้อยละ 63.70 ระบุว่า สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุ

– ร้อยละ 63.46 ระบุว่า การถ่ายทำภาพยนตร์ และวีดีทัศน์

ส่วนกิจการ/กิจกรรมที่ประชาชนไม่เห็นด้วยที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะ 4 เกินกว่าครึ่ง ได้แก่

– ร้อยละ 82.20 ระบุว่า สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

– รองลงมา ร้อยละ 78.74 ระบุว่า สถานบริการอาบอบนวด

– ร้อยละ 75.59 ระบุว่า การจัดแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนท์ จัดแสดงสินค้าพื้นที่เกิน 2 หมื่นตารางเมตร

– ร้อยละ 70.08 ระบุว่า สวนสนุก สวนน้ำ สนามเด็กเล่น ร้านเกมส์

– ร้อยละ 65.83 ระบุว่า ห้องประชุมที่มีการรวมกลุ่มคน มากกว่า 200 คน

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความกลัวที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในวันนี้ พบว่า ร้อยละ 12.91 ระบุว่า มีความกลัวมาก เพราะไวรัสโควิด-19  ยังไม่หมดไปจากประเทศไทย 100% และยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาให้หายขาด

ร้อยละ 33.39 ระบุว่า ค่อนข้างมีความกลัว เพราะยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด –19 อยู่ ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง ไม่ค่อยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในรอบที่ 2 ขึ้น

ร้อยละ 32.83 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความกลัว เพราะ จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด –19 ลดลงอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี และมั่นใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

ร้อยละ 19.93 ระบุว่า ไม่มีความกลัวเลย เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด –19 ดีขึ้นมาก ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเลย ประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเองอย่างดีมาก และเชื่อว่าไวรัสโควิด –19 จะหมดไปจากประเทศแน่นอน

ร้อยละ 0.94 ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

นิด้า1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight