Politics

‘ธนกร’ ยันจ่ายเยียวยา ‘เราไม่ทิ้งกัน’ 10.6 ล้านคนครบต้นเดือนหน้า!


“ธนกร” สั่งเจ้าหน้าที่ดูแลชาวบ้านมาร้องทุกข์เงินเยียวยา 5,000 บาทหน้ากระทรวง เผยมีผู้ผ่านเกณฑ์ “เราไม่ทิ้งกัน” แล้ว 10.6 ล้านคน ชี้จะจ่ายครบทั้งหมดภายในสัปดาห์แรกของพฤษภาคม

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทว่า มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน 22.3 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากมีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิเยียวยาจากรัฐบาลผ่านกลไกอื่นอยู่แล้ว ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4.2 ล้านราย ข้าราชการและผู้ประกันตนที่ได้รับชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม 1.1 ล้านราย โดยมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.5 แสนราย ดังนั้น มีผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิเยียวยาทั้งสิ้น 16 ล้านราย ซึ่งผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย โดยจะเร่งให้โอนเงินภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม

อย่างไรก็ตาม ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่มาร้องทุกข์ที่กระทรวงด้วย และขอให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้นยื่นทบทวนสิทธิ์ทางออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง

ธนกร14631 1

ส่วนกรณีที่น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เสนอให้เยียวยาครอบครัวละ 10,000 บาท 3 เดือน เพราะคนเดือดร้อน 27 ล้านคน แต่รัฐบาลช่วยไปเพียง 10 ล้านคนนั้น น.อ.อนุดิษฐ์คงไม่แม่นตัวเลข หรือฐานข้อมูลยังไม่แน่นพอ เพราะในข้อเท็จจริงมีประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิจำนวน 16 ล้านคน และผ่านเกณฑ์แล้ว 10.6 ล้านคน โดยจ่ายเงินแล้ว 7.5 ล้านคน และจะจ่ายครบ 10.6 ล้านภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ส่วนที่เหลือกำลังพิจารณาทบทวนสิทธิอยู่ ทั้งนี้ ตัวเลข 26-28 ล้านคนที่น.อ.อนุดิษฐ์นำมากล่าวอ้างนั้นเป็นเพียงจำนวนครั้งที่ลงทะเบียน ซึ่งมีบางคนลงซ้ำหลายครั้ง

“ขอให้น.อ.อนุดิษฐ์เข้าใจด้วย เพราะเชื่อว่าน.อ.อนุดิษฐ์เป็นคนเก่ง ฉลาด รอบรู้ ไม่ได้เป็นคนประเภทที่ชอบมั่วข้อมูล ถ้าเป็นนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทยพูดก็ว่าไปอย่าง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ อยากให้ฝ่ายการเมืองเข้าใจด้วย” นายธนกร กล่าว