Politics

ครม.มีมติ! ไม่เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนพฤษภาคม


ที่ประชุมครม.มีมติสวน “ศบค.” เคาะไม่เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนพฤษภาคม ขอประชาชนงดเดินทางไปต่างจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนพฤษภาคมตามที่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้เสนอให้เลื่อนวันหยุด ทั้ง 4 วันในเดือนพฤษภาคม ประกอบด้วย 1 พฤษภาคมวันแรงงาน, 4 พฤษภาคมวันฉัตรมงคล, 6 พฤษภาคมวันวิสาขบูชา และ 11 พฤษภาคม วันพืชมงคลออกไปก่อนนั้น

ประยุทธ์28463

ทั้งนี้ ล่าสุดที่ประชุมครม.มีความเห็นตรงกันข้าม โดยมีมติว่าให้มีวันหยุดทั้ง 4 วันเหมือนเดิม เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้มงวด ในมาตรการต่าง ๆ ทั้งเรื่องสาธารณสุข เรื่องการคมนาคม การรักษาความปลอดภัย

โดยครม.ให้เหตุผลว่า ในเดือนพฤษภาคมนี้เชื่อว่าประชาชนจะไม่เดินทางข้ามจังหวัด เพราะหากเลื่อนไปอีก วันหยุดในช่วงวันที่ 1-11 พฤษภาคมมีวันหยุดใกล้กันหลายวัน เมื่อรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์แล้ว อาจจะมีผู้ลาเพิ่มให้ได้วันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นเหตุให้การเดินทางข้ามจังหวัด เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการแพร่โรค จึงขอให้ประชาชนอยู่บ้าน งดเดินทางไปต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดตามด่านตรวจ