Politics

‘ปารีณา’ รุกป่า-รุกที่ดิน จ.ราชบุรี โพลชี้ขึ้นอันดับ1ประชาชนสนใจ

“การเมือง” เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นหรือแย่ลง โดยในช่วงสัปดาห์ ที่ผ่านมากระแสข่าวการเมืองค่อนข้างร้อนแรง เป็นที่จับตามองและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนที่มีความห่วงใยในบ้านเมือง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,271 คน ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

 “5 อันดับข่าวการเมือง” ที่ประชาชนสนใจติดตามมากที่สุด

62 2996 600

อันดับที่ 1. โดย  62.18% ปารีณา รุกป่า-รุกที่ดิน จ.ราชบุรี  เพราะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ เป็นฝ่ายรัฐบาล อยากรู้ความคืบหน้าในการดำเนินคดี  เป็นกรณีตัวอย่างให้กับประชาชนและคนจน ที่ถูกดำเนินคดีลักษณะนี้ อยากรู้ว่ากฎหมายไทย 2 มาตรฐานจริงหรือไม่ เป็นประเด็นที่สะท้อนถึงปัญหาคอร์รัปชั่นและการใช้อำนาจในทางที่ผิด ฯลฯ

อันดับ 2. โดย 52.96%  ยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกู้เงินธนาธร 191.2 ล้านบาท  เพราะเป็นพรรคใหม่ มีอุดมการณ์ มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาก มีหลายประเด็นที่ กกต. ชี้แจงไม่ชัดเจน  อาจเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง หากยุบพรรคจริงอาจเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมือง กลายเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3. โดย 22.44% นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล  ทุกวันนี้ประชาชนยังต้องต่อสู้ดิ้นรนกับภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ไม่อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาแบบประชานิยมมากเกินไป ไม่น่าจะส่งผลดีในระยะยาว อยากให้แก้ปัญหาอย่างจริงจัง ตรงจุด  รัฐบาลมีการกู้เงินและใช้งบประมาณจำนวนมาก เป็นห่วงการพิจารณางบประมาณและการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ฯลฯ

อันดับ 4. โดย 19.39%  ส.ส.งูเห่า ลาออก ย้ายฝ่าย  เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่มีให้เห็นจากการเมือง ลุ้นว่าจะมีใครเพิ่มอีกหรือไม่ อยากให้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือทำประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง ไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังอำนาจหรือหวังผลใดๆ นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ ฯล

อันดับ 5. โดย 15.79% การแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เพราะอยากเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่อยากเห็นกฎหมายที่เอนเอียง สองมาตรฐาน ใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ เป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งแตกแยก ใส่ร้ายโจมตี ทำให้เกิดความวุ่นวาย เหมือนเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ฯลฯ

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight