Politics

เคาะแล้ว! ‘วุฒิสภา’ เปิดศึกซักฟอก ‘รัฐบาลเศรษฐา’ เริ่ม 9 โมง 25 มี.ค. นี้

เคาะแล้ว! “วุฒิสภา” เปิดศึกซักฟอก “รัฐบาลเศรษฐา” 25 มีนาคม 2567 เริ่ม 09.00-24.00 น. รวม 15 ชั่วโมง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 153 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-24.00 น. รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง

รัฐบาลเศรษฐา

โดยแบ่งเป็นการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา 11 ชั่วโมง 30 นาที คณะรัฐมนตรี ตอบชี้แจง 3 ชั่วโมง และประธานวุฒิสภา 30 นาที ในส่วนของการจัดสรรเวลา และลำดับการอภิปราย มอบให้นายเสรี สุวรรณภานนท์ กับคณะผู้เสนอญัตติ เป็นผู้ดำเนินการ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมวิปวุฒิสภา ได้มีการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการ ในวาระที่ 1 แล้ว จำนวน 4 ฉบับ โดยเห็นควรมอบหมายคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เป็นผู้พิจารณาต่อไป ประกอบด้วย

รัฐบาลเศรษฐา
นายพรเพชร วิชิตชลชัย

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ.
ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 ก.พ. 60 พ.ศ.
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ.
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK