Politics

‘ศุภมาส’ กางแผนย้าย ‘อุเทนถวาย’ ยันยังเปิดรับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม

“ศุภมาส” ตอบกระทู้สด! ยัน “อุเทนถวาย” ยังเปิดรับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม แต่ให้มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับแผนการย้ายที่ตั้ง

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ตอบกระทู้ถามสดของนายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรณีนโยบายการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ว่า การรับนักศึกษาของวิทยาเขตอุเทนถวาย ยังคงรับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม แต่ให้มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับแผนการย้ายที่ตั้งของอุเทนถวาย

อุเทนถวาย'

ทั้งนี้ เป็นข้อเสนอจากการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มทร.ตะวันออก จุฬาฯ กรมธนารักษ์ สำนักงบประมาณ และสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีตนเป็นประธาน โดยเสนอให้อุเทนถวาย ย้ายสถานที่ไปยังวิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หรือสถานที่ที่กรมธนารักษ์จัดหาให้ หรือสถานที่ที่มีผู้บริจาคให้ และเห็นควรให้ปรับแผนการรับนักศึกษาใหม่ โดยเปิดรับนักศึกษาใหม่ในวิทยาเขตอื่น ๆ แทน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนดังกล่าวในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับการจัดหาสถานที่เรียนให้นักศึกษาที่ต้องย้ายนั้น ในเบื้องต้นได้กำหนดไว้ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พื้นที่บริจาคที่มีนบุรี กรุงเทพฯ และพื้นที่ที่ราชพัสดุใน จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทั้ง 4 สถานที่สามารถเดินทางได้สะดวก โดยกระทรวง อว. ได้ประสานกับอุเทนถวายเพื่อจัดทำรายละเอียดในการจัดทำคำของบประมาณ และประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ

อุเทนถวาย'
ชวน หลีกภัย

ขณะที่อุเทนถวายได้มีการจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย ซึ่งมีจำนวน 125 คน โดยจัดหาพื้นที่การปฏิบัติงานบางส่วนในพื้นที่จักรพงษภูวนารถ และเตรียมการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการทำงาน และกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 12 มีนาคม 2567

นอกจากนี้ ยังจัดทำแผนเคลื่อนย้ายพื้นที่เขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยจัดทำโครงการก่อสร้างขยายเขตพื้นที่การศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บนที่ดินจำนวน 24 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ที่มีนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ แล้วพร้อมกับได้เสนอของบประมาณในปี 2568 จำนวนประมาณ 400 ล้านบาทต่อสำนักงบประมาณแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK