ดูหนังออนไลน์
General

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเปิดอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 7 พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จเนืองแน่น

เมื่อเวลา 18.09 น. วันนี้ (18 พ.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีพสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐม จำนวนมาก เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อเสด็จถึงลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ และทรงศีล

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในเบ้า แล้วเสด็จไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม”

จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลจังหวัดนครปฐม ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลา ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม จากนั้นทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ก่อนเสด็จฯ กลับ

The Bangkok Insight Editorial Team