ดูหนังออนไลน์
General

สมาคมประมง วอน ‘จับกัง 1’ แก้ปัญหาแรงงาน ขาดแคลน 50,000 คน


สมาคมประมง เข้าพบ รมว.แรงงาน วอนจัดหาแรงงานประมงทะเล 5 หมื่นคน พร้อมผ่อนเกณฑ์แรงงานต่างด้าว ออกบัตรประชาชนหมายเลข 0

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอปัญหาต่างๆ ด้านแรงงานประมงทะเล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

แรงงาน 1

สำหรับการหารือดังกล่าวเพื่อเป็นการรับฟังสภาพปัญหา ข้อเสนอ แนวคิด ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเล ในประเด็นต่างๆ ทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล การขยายระยะเวลาการดำเนินการแรงงานต่างด้าวตาม ม.83 การแก้ไขกฎระเบียบของกระทรวงแรงงาน

ตัวอย่างเช่น ระเบียบการจ่ายค่าจ้างให้แรงงานเนื่องจากไม่มีความเสมอภาคกับอาชีพอื่นๆ แก้ไขกฎหมายให้แรงงานประมงทะเลทุกประเภท สามารถเพิ่มนายจ้าง แทนการเปลี่ยนนายจ้างได้

นอกจากนี้ ยังขอให้ยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าให้กับกลุ่มแรงงานที่วีซ่าหมดอายุ 30 กันยายนนี้ โดยให้หารือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อในการออกบัตรประชาชนให้กับคนไทยกว่า 4,000 คน ที่ประสงค์จะทำงานบนเรือประมง แต่ไม่สามารถลงเรือไปทำการประมงได้ เพราะไม่มีบัตรประชาชน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกบัตรหมายเลข 0 เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถทำงานลงเรือประมงได้

สุชาติ ชมกลิ่น 1
สุชาติ ชมกลิ่น

พร้อมกันนี้ ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหางานแรงงานไทย เพื่อทำงานในเรือประมงจำนวน 50,000 คน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในการรวบรวมบุคคลที่ต้องการทำงานบนเรือประมง เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำงานบนเรือประมง ในแต่ละประเภทเครื่องมือ

นายสุชาติ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้แก้ไขปัญหาแรงงานโดยเฉพาะ รวมทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ทั้งนี้ ได้ขอให้แต่ละส่วนราชการ บูรณาการการทำงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาแรงงานประมง เพื่อยกระดับไปสู่ Tier 1 เสริมสร้างความมั่นใจให้กับการส่งออกสินค้าไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศ

“โดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ ภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง ตามแนวทาง“รวมไทยสร้างชาติ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน”นายสุชาติ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม