General

‘ประวิตร’ สั่งเร่งกำจัด ‘ผักตบชวา-วัชพืช’ บูรณาการทำงาน เตรียมรับมือฤดูน้ำหลาก

“ประวิตร” สั่ง กนช.เร่งกำจัดผักตบชวา ก่อนน้ำหลากฤดูฝน ใช้ภาพดาวเทียมช่วย เน้นบูรณาการทำงาน ชมรมคนริมน้ำร่วมมือรัฐแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ป้องกันน้ำท่วม ควบคู่กักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์จากผักตบ

40264

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (24 เม.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช เพื่อเตรียมการรองรับน้ำหลากในฤดูฝน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถ.วิภาวดีรังสิต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

40268

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 โดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในภาพรวม และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอื่นๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และกรมการปกครอง ซึ่งได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง สามารถกำจัดได้แล้วรวมทั้งสิ้น 989,922 ตัน

DSC 0667

จากนั้นที่ประชุมได้นำข้อพิจารณาของ‎คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช. ) จากการประชุมเมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา โดยให้นำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ที่แสดงถึงการสะสมของผักตบชวาและวัชพืช ในแม่น้ำและแหล่งน้ำจำนวน 25 จุด โดยมีการแบ่งมอบ พื้นที่รับผิดชอบให้หน่วยต่างๆ ดังนี้ กรมชลประทาน 13 จุด กรมเจ้าท่า 4 จุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 จุด และกรมโยธาธิการและผังเมือง 3 จุด พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการปฏิบัติให้ กนช.ทราบโดยเร็ว

40267

พล.อ.ประวิตร ยังสั่งการให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดกำชับหน่วยงานในกำกับ เร่งรัดการดำเนินงานทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เรือท้องแบน และประสานภาคประชาชน ชมรมคนริมน้ำ ร่วมสนับสนุน

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกัน ภายใต้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากฤดูฝน ให้ไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน ได้อย่างทันท่วงที

40280

ขณะเดียวกัน ต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ด้วยต่อไป โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นความห่วงใยที่สำคัญของรัฐบาล