ดูหนังออนไลน์
General

เตือน!! ‘มหาชัย’ ฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน-เริ่มผลกระทบต่อสุขภาพ


“กรมควบคุมมลพิษ” รายงาน 1 พื้นที่ปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 7.00 น. โดยระบุว่า คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร พบปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเช้าของเมื่อวาน โดยตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 21 – 52 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก 1 สถานี ระดับดี 37 สถานี และระดับปานกลาง 8 สถานี

ทั้งนี้ พบปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 พื้นที่ใน ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ประชาชนในพื้นที่ควรเฝ้าระวังสุขภาพและลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

78537120 2619769481439756 6571193082618839040 o

สำหรับ ผลการคาดการณ์ฝุ่นละอองโดยกรมควบคุมมลพิษพบว่า ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 62 พบแนวโน้มฝุ่นละอองในภาพรวมของพื้นที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยคุณภาพอากาศจะมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และมีแนวโน้มฝุ่นละอองสูงขึ้นในบางพื้นที่ ได้แก่ เขตกรุงธนใต้ และจังหวัดสมุทรสาคร

คพ. และ กทม. ยังคงติดตามตรวจสอบและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน โดยประชาชนติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com/webV2 แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ http://bangkokairquality.com/bma/index.php

78470223 2617474671669237 9212365276920676352 o 1

Siree Osiri OHO BANGKOK