General

จีนเดือด! ซัดนักการเมืองไทย หนุนม็อบฮ่องกง ระวังกระทบมิตรภาพ

“จีน” เดือด! ซัด “นักการเมืองไทย” หนุนม็อบฮ่องกง ชี้ทำผิดร้ายแรง – ไร้ความรับผิดชอบ เตือนระวังกระทบมิตรภาพจีน – ไทย

Captureจีน12

เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย “Chinese Embassy in Bangkok เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย” ได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การเมืองและการชุมนุมที่เกาะฮ่องกง โดยระบุว่า โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎบังคับในเรื่องห้ามสวมหน้ากาก และสถานการณ์ล่าสุดในฮ่องกงว่า เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้ประกาศกฎบังคับในเรื่องห้ามสวมหน้ากาก โดยอาศัยอำนาจจากกฎระเบียบในวาระฉุกเฉินมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา

กฎบังคับดังกล่าวห้ามผู้ชุมนุมสวมใส่หน้ากากซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการระบุตัวตนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ละเมิดถือว่าทำผิดกฎหมาย ความรุนแรงในฮ่องกงยืดยาวมาเป็นเวลามากกว่า 4 เดือน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา กลุ่มคนใช้ความรุนแรงที่สวมหน้ากากได้รวมตัวกันอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ต่างๆ ของฮ่องกง ปิดกั้นการจราจรในบริเวณกว้าง ทำลายร้านค้า รถไฟใต้ดินและสาธารณูปโภคอื่นๆ อีกทั้งจุดไฟเผา โยนระเบิดขวดจำนวนมาก โจมตีสถานที่ราชการและสถานีตำรวจ ทำร้ายเจ้าหน้าตำรวจอย่างบ้าคลั่ง และทำร้ายประชาชนทั่วไปอย่างไม่เลือกหน้า พวกเขาจงใจสร้างเหตุการณ์นองเลือดขึ้นมา ความรุนแรงได้ยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการท้าทายกฎหมายอย่างรุนแรง ทำลายความสงบสุขของสังคมฮ่องกง และเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทั่วไป

ในปัจจุบันความอันตรายที่ใหญ่ที่สุดที่ฮ่องกงกำลังเผชิญอยู่ คือการใช้ความรุนแรงและการไม่เคารพกฎหมาย ถึงเวลาแล้วที่ต้องยุติความรุนแรงและความวุ่นวายด้วยท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นและวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในสถานการณ์อย่างนี้ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษได้บังคับใช้กฎบังคับในเรื่องห้ามสวมหน้ากาก เป็นมาตรการที่ชอบด้วยกฎหมาย ชอบธรรมและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง หลายประเทศในโลกได้บังคับใช้กฎหมายห้ามปิดบังใบหน้าเช่นกัน และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของชาวฮ่องกง รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมด้วย

สำหรับรัฐบาลส่วนกลางของประเทศจีนสนับสนุนนางแคร์รี หลั่ม ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานตุลาการในการดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดใช้ความรุนแรงทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนำกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง ตลอดจนผู้วางแผนและสั่งการที่อยู่เบื้องหลัง

เป็นที่ต้องชี้ให้ทราบว่า ความผันผวนที่มาจากการต่อต้านการแก้ไขกฎหมายในฮ่องกงได้เปลี่ยนตัวไปอย่างสิ้นเชิง กำลังพัฒนาเป็น “การปฏิวัติสี” โดยได้รับการแทรกแซงจากกลุ่มอิทธิพลภายนอก กลุ่มที่คิดจะแบ่งแยกฮ่องกงออกจากประเทศจีน ได้ใช้ประชาธิปไตยและเสรีภาพเป็นข้ออ้างเพื่อทำลายหลักการพื้นฐานของ “หนึ่งประเทศสองระบบ” บ่อนทำลายอธิปไตยและความบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศจีน ซึ่งฝ่ายจีนคัดค้านอย่างเด็ดขาด

โดยกลุ่มที่คิดจะแบ่งแยกฮ่องกงออกจากประเทศจีนยังได้สมคบกับกลุ่มอิทธิพลภายนอก เผยแพร่ข่าวลือ บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่อาจเปิดเผยของตน

ขณะที่นักการเมืองประเทศไทยบางคนมีการติดต่อกับกลุ่มที่คิดจะแบ่งแยกฮ่องกงออกจากประเทศจีน โดยมีท่าทีเชิงสนับสนุน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดอย่างร้ายแรงและไร้ความรับผิดชอบ ฝ่ายจีนหวังว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ข้อเท็จจริงของปัญหาฮ่องกง ใช้ความระมัดระวัง ทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อมิตรภาพจีน – ไทย

ภาพปก : Twitter @hongkongfp