General

เตือน ‘ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา’ เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่ม

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมชลประทานยังคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ลดผลกระทบจังหวัดท้ายเขื่อน พร้อมเตือนประชาชนริมสองฝั่งเจ้าพระยาเตรียมรับมือน้ำเพิ่มสูงขึ้น

69644079 3311290838943933 2864636619703451648 n
ทองเปลว กองจันทร์

ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล ทั้งร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเกือบตลอดสัปดาห์ ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณจังหวัดตาก แพร่ ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ จ.พิจิตร ทำให้ปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“กรมชลประทาน มีความจำเป็นต้องปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพน้ำในปัจจุบัน และเตรียมรองรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 10 – 13 กันยายน 2562 ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ รวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ซึ่งจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น และอาจเกิดการสะสมปริมาณน้ำมากขึ้นด้วย”

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในเกณฑ์ 898 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ 900 – 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ได้แก่ บริเวณ ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และ ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกประมาณ 0.30 – 0.80 เมตร

70512590 3311290848943932 864783268388536320 n

ทั้งนี้ เพื่อให้การระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้ออกสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กรมชลประทานจะเริ่มทำการควบคุมการปิด – เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล เมื่อมีปริมาณน้ำไหลผ่าน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตราเฉลี่ยตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มเติม กรมชลประทานจะแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบในระยะต่อไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ จึงได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานจังหวัด ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรับข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น

ถ้าต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร. 1460 สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอดเวลา