General

‘ไพศาล’ ปูดกรรมการหน้าใหม่บอร์ด รสก. จ่อยกเลิกของเดิม เล็งจ้างต่างชาติแทน

“ไพศาล” ขอเตือน! กรรมการหน้าใหม่บอร์ด รสก. จ่อยกเลิกของเดิม เล็งจ้างผู้สอบบัญชีต่างชาติแทน อย่าคิดอยากทำผิดกฎหมาย

นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ว่าวันนี้ต้องขอเตือนกรรมการหรือบอร์ดรัฐวิสาหกิจหน้าใหม่หลายคน ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักการเมืองที่มีอำนาจใหม่ๆ ที่มีอาการอยู่ไม่สุข อยู่ๆ ก็คิดอยากทำผิดกฎหมาย คือกำลังจะไปยกเลิก การว่าจ้างการสอบบัญชีที่คณะกรรมการชุดเดิมเขาประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างกันตามกฎหมายแล้ว และผ่านการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

เตือน 1

เพื่อจะไปว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีต่างชาติ ด้วยค่าจ้างที่สูงหลายเท่าเพื่อประโยชน์ให้แก่สำนักงานผู้สอบบัญชีต่างชาติ เข้าลักษณะทุจริตผิดกฎหมายชัดเจนแบบนี้ ป.ป.ช. ควรจะเข้าตรวจสอบดำเนินการได้  ถ้ายังอยู่ไม่สุข แบบนี้อีก ก็เตรียมไปศาลอาญาทุจริตได้ อย่าคิดว่าเป็นคนที่ นักการเมืองใหม่ไว้วางใจแล้วจะอยู่เหนือกฎหมาย ควรคิดอ่านไปทำหน้าที่ของตัว เพื่อฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ ให้มีผลกำไรเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนจะดีกว่า

ข้อสำคัญควรจะรู้ว่ากิจการ ที่ฉ้อโกงประชาชนสาธารณะเสียหายเป็นแสนล้านใน 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ เป็นผลการตรวจสอบ ของสำนักงานสอบบัญชีต่างชาติหรือสำนักงานสอบบัญชีคนไทยกันแน่ แล้วยังจะฝักใฝ่ได้ปลื้ม กับสำนักงานสอบบัญชีต่างชาติอีกหรือ

ข้อสำคัญ เมื่อจะกล่าวถึงคุณภาพและมาตรฐานแล้ว ก็ควรต้องเคารพ ผลการสอบคุณภาพและมาตรฐานผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ของกลต.และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก่อน จึงจะสามารถตรวจสอบบัญชีหน่วยงานของรัฐได้ จะใช้ความรู้สึกส่วนตัวไปบังอาจล้มล้างผลการตรวจสอบ และการสอบคุณภาพมาตรฐานผู้สอบบัญชีของหน่วยงานสำคัญ ที่มีหน้าที่โดยตรงได้หรือ

ทำไมรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่มีหุ้นขายในตลาดหลักทรัพย์ถึงต้องประกวดราคาว่าจ้าง ผู้สอบบัญชี ระยะยาว 3 ปี

1.เพราะสำนักงานสอบบัญชีจะต้องเตรียมกำลังคนจำนวนมาก ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพราะต้องปฏิบัติงานทั้งปีไม่ได้สอบบัญชีปีละครั้ง แต่ต้องรับรองงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี เพื่อส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามกำหนดถ้าส่งไม่ทันก็จะมีความผิด และต้องส่งคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานต่อรัฐสภาด้วย

2.รอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ แตกต่างจากรอบบัญชีของเอกชนทั่วไป ที่เริ่มต้น 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม เพราะรัฐวิสาหกิจจะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน และตามกฎหมายงบประมาณ ถ้าหากว่ายังไม่ได้งบประมาณก็จะประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ ถ้าจะรองบประมาณ ก็จะไม่ทันต่อการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

3.การจะว่าจ้างผู้สอบบัญชีจะต้องประกวดราคาสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องตรวจสอบ มาตรฐานและคุณภาพ ของทั้งสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีด้วย ว่าได้รับอนุญาตโดยถูกต้องจากสภาวิชาชีพบัญชี จาก กลต. และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วย เมื่อผ่านการพิจารณา ด้านคุณภาพและมาตรฐานแล้ว จึงเป็นการ ประกวดราคาแข่งกัน ซึ่งสำนักงานสอบบัญชีต่างชาติจะมีราคาสูงกว่าหลายเท่า

ดังนั้นสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่ชนะการประกวดราคา ตามการประกวดราคา ที่ปฏิบัติตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จึงมีสิทธิ์และความชอบธรรมที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประกวดราคานั้น ไม่ควรที่กรรมการหน้าใหม่บางคนจะร้อนวิชา ไปเลิกล้มล้มล้างการประกวดราคานั้นเสีย เพื่อจะไปว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีต่างชาติ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะต้องจ่ายค่าบริการที่สูงกว่าหลายเท่า เป็นการทำผิดกฎหมายในการประกวดราคาแล้ว เป็นการทำผิดสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย และส่อไปในทางทุจริตเพื่อหาประโยชน์ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีต่างชาติ เป็นการทำความผิดกฎหมายชัดเจน

อย่าคิดว่านักการเมืองที่ไว้วางใจท่านจะคุ้มครองท่านได้ เพราะกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายวันยังค่ำ แค่ท่านถูกปปช.ตรวจสอบไต่สวนก็ดี หรือถูกฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาทุจริตก็ดี ท่านก็จะได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นการส่วนตัวแล้ว ครอบครัวก็จะพาเดือดร้อนไปด้วย ดังนั้นควรให้ความเคารพกฎหมาย และการปฏิบัติ ที่ได้ดำเนินมาโดยถูกต้องจะดีกว่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo