General

เปิดจุดรับแจ้งเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว นำร่อง 20 แห่ง

ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับซีพี ออลล์ เปิดจุดรับแจ้งเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว นำร่อง 20 แหล่งท่องเที่ยว

หลังจากที่รัฐบาลเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตามมาตรการ Visa Free จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 มีนาคม 2567 ประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวสูงถึง 8,074,651 คน สร้างรายได้เข้าประเทศ เป็นเงิน 390,906 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 67) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนานาชาติ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจึงเดินหน้ายกระดับการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยร่วมมือกับ ซีพี ออลล์ เปิดจุดรับแจ้งเหตุให้กับนักท่องเที่ยว  ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

แจ้งเหตุ

พลตำรวจโท ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงรุก สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รวมถึงการปรับเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าประเทศ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการดูแล อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจึงได้นำโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง Strong Tourism Community (S.T.C.) โดยยึดหลักแนวทาง Smart Safety Zone มาประยุกต์ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 20 แห่ง ใน 18 จังหวัด

พลตำรวจโท ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ 0

โดยสร้างภาคีเครือข่ายกับภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ เพื่อแสวงหาแนวทางดำเนินการร่วมกันในการสำรวจจุดเสี่ยงทางกายภาพ วางแผนแก้ไข และตรวจสอบประเมินผล ให้แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยสำหรับเหตุผลที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ร่วมมือกับซีพี ออลล์ ดำเนินโครงการ “ตำรวจท่องเที่ยว X 7-Eleven เปิดจุดรับแจ้งเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว นำร่อง 20 แหล่งท่องเที่ยว” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นนั้น

ตำรวจท่องเที่ยวxเวเว่น อีเลฟเว่น2 0

สืบเนื่องจากเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นร้านสะดวกซื้อที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และขยายสาขามากมายทั่วประเทศ จึงเหมาะสมต่อการเป็นจุดที่จะให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ โดยเบื้องต้นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเริ่มจัดให้มีการอบรมอาสาสมัครตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง Strong Tourism Community (S.T.C.) ไปแล้ว จำนวน 1,516 ราย ประกอบด้วย

 1. อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 586 ราย
 2. พนักงานรักษาความปลอดภัยสถานบริการ 623 ราย
 3. พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 307 ราย

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล 7 11 0

ด้าน นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น มีสาขากว่า 14,000 สาขาทั่วประเทศ และมีพนักงานกว่า 200,000 คน ซึ่งพนักงานทุกคนได้รับการอบรมให้มีใจบริการ ได้รับการปลูกฝัง DNA ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ “แสนคนแสนความดี” และที่สำคัญร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง การเปิดจุดรับแจ้งเหตุในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จึงเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของตำรวจท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการผนึกกำลังโดยใช้จุดแข็งของ 3 ส่วนคือ ตำรวจท่องเที่ยว ชุมชนแหล่งท่องเที่ยว และเซเว่น อีเลฟเว่น โดยเปิดจุดรับแจ้งเหตุในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการของตำรวจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

  ตำรวจท่องเที่ยวxเวเว่น อีเลฟเว่น5 0

สำหรับการดำเนินการในระยะแรก ได้มีการคัดเลือกร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 156 สาขา ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และใกล้เคียง 20 พื้นที่ ใน 18 จังหวัดเข้าร่วมโครงการ พนักงานจากสาขาเหล่านี้ กว่า 300 คน จะได้รับการอบรมให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับแจ้งเหตุ ให้ข้อมูล และประสานงานกับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ ให้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วและทันท่วงที พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกสาขารับทราบเรื่องความร่วมมือในครั้งนี้ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น รวมถึงสื่อ Onlineเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับและประสานงานกับตำรวจท่องเที่ยวเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ตำรวจท่องเที่ยวxเวเว่น อีเลฟเว่น4 0

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 20 พื้นที่ ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เข้าร่วมโครงการในเฟสแรก ได้แก่

 1. ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ
 2. ซอยคาวบอย กรุงเทพฯ
 3. วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
 4. วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 5. พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
 6. ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 7. ชุมชนสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
 8. ตลาดโต้รุ่งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 9. ถนนคนเดินบางลา จังหวัดภูเก็ต
 10. ชุมชนพิชเชอร์แมน เกาะสมุย
 11. อ่าวนาง แลนด์มาร์ค จังหวัดกระบี่
 12. ถนนเสน่หานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
 13. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
 14. ถนนคนเดินประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
 15. เชียงรายไนท์บาซาร์  จังหวัดเชียงราย
 16. ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น
 17. ถนนคนเดินเชียงคาน จังหวัดเลย
 18. ชุนชนเขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
 19. ถนนคนเดินนครพนม จังหวัดนครพนม
 20. ถนนคนเดินพัทยา จังหวัดชลบุรี

ตำรวจท่องเที่ยวxเวเว่น อีเลฟเว่น1 0

นายยุทธศักดิ์กล่าวทิ้งท้ายว่าความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากบริษัทจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยและความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตสร้างรายได้เข้าประเทศด้วยเซเว่นอีเลฟเว่น ในฐานะภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างสังคม ชุมชม และเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว จึงเชื่อมั่นว่าการเข้ามาร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก และมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับปณิธาน “Giving and Sharing” อันเป็นปณิธานขององค์กรที่เรายึดถือมาโดยตลอด

ตำรวจท่องเที่ยวxเวเว่น อีเลฟเว่น3 0

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo