General

‘กรมฝนหลวงฯ’ คิกออฟ ปฏิบัติการทำฝนหลวง ลดฝุ่น Pm 2.5 เริ่มวันนี้!!

กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น Pm 2.5 ตามนโยบายนายกเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง ดีเดย์วันนี้ 29 มีนาคม 2567 คิกออฟปฏิบัติการฝนหลวง

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 โดยจากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และโดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลดฝุ่น Pm 2.5

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขึ้นบินปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเฝ้าติดตามสถานการณ์และสภาพอากาศเป็นประจำทุกวัน

ทั้งนี้ ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2566 เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ลดลงตามนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มีความตั้งใจจะยกระดับวิถีชีวิตประชาชนในทุกมิติ รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอากาศสะอาด โดย PM 2.5 เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ฝนหลวง1

ล่าสุดในวันนี้ (29 ก.พ. 2567) กรมฝนหลวงฯ และการบินเกษตร จะเริ่มคิกออฟ ปฏิบัติการทำฝนหลวงประจำปี 2567 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนเติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ

ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และการบรรเทาปัญหาหมอกควัน และลดฝุ่น Pm 2.5 ซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติของประเทศ

ดังนั้นการปฏิบัติการครั้งนี้ จึงเป็นการบรรเทาปัญหาความรุนแรง และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้รองรับกับความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo