General

อัปเดตน้ำท่วมใต้ 26 ธ.ค. กระทบ 5 จังหวัดรวม 19,624 ครัวเรือน นราธิวาสอ่วมสุด!!

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมใต้ตอนล่าง 5 จังหวัด ประสบอุทกภัยรวม 5 จังหวัด 24 อำเภอ 92 ตำบล 384 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,624 ครัวเรือน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ รวม 5 จังหวัด 24 อำเภอ 92 ตำบล 384 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,624 ครัวเรือน (ข้อมูลวันที่ 26 ธ.ค. 66 เวลา 06.00 น.) ได้แก่

น้ำท่วมใต้

1. สตูล เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอควนโดน รวม 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,222 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

2. สงขลา เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองหอยโข่ง และ อำเภอสะบ้าย้อย รวม 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 190 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

3. ปัตตานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอกะพ้อ อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอหนองจิก รวม 8 ตำบล 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,108 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

4. นราธิวาส เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอศรีสาคร อำเภอยี่งอ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอรือเสาะ และอำเภอ บาเจาะ รวม 57 ตำบล 299 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,680 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

5. ยะลา เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอธารโต อำเภอยะหา อำเภอบันนังสติ อำเภอกาบัง และ อำเภอรามัน รวม 20 ตำบล 48 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 424 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

น้ำท่วมใต้

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงเกือบทุกพื้นที่ สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo