General

นายกฯ สั่งเตรียมพร้อม รับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองปี 67

นายกฯ มอบนโยบายเตรียมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองปี 2567 ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับอากาศสะอาด พร้อมพูดคุยแก้ไขปัญหากับประเทศเพื่อนบ้าน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม

นายก 5

นายเศรษฐากล่าวว่า การประชุมวันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดี ดูได้จากแววตาคนที่มานำเสนอในวันนี้ เป็นคนที่มีความจริงใจกับปัญหา และรับทราบถึงปัญหานี้อย่างแท้จริง และต้องการให้ปัญหานี้ลดน้อยลงไป ซึ่งจะให้ปัญหาหมดไปคงลำบาก ต้องอยู่กับปัญหา อยู่กับความเป็นจริง

ในส่วนของปัญหาที่เกิดจากท่อไอเสียซึ่งเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ใหญ่มาก และคิดว่าโลกเราเปลี่ยนไปเยอะ การที่ใช้รถยนต์เชื้อเพลิงลดน้อยลง ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้รถ EV มากขึ้น

นายเศรษฐากล่าวว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ตนเองได้ร่วมงานลอยกระทงยี่เป็ง และได้พาบริษัทเทสล่ามาด้วย ซึ่งทราบกันดีว่าเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จะมาสร้างโรงงานในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลและทีมงานพยายามเชิญชวนให้มาตั้งโรงงานที่นี่ เพื่อเป็นแหล่งผลิตส่งออกไปทั่วโลก

นายก4

ตรงนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีว่าประเทศเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในอนาคตไม่แน่ใจจะไกลหรือใกล้ขนาดไหน แต่คิดว่าไม่เกิน 10 ปีการที่เรามาใช้รถ EV เยอะขึ้นก็จะทำให้ PM 2.5 ที่เกิดจากรถยนต์ลดน้อยลงอย่างมีนัยยะ

ในส่วนของการเผาป่าและไฟป่า รวมถึงเผาวัสดุผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาก แต่ต้องกลับไปพูดถึงสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ซึ่งมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลัก หากเศษข้าวโพด ซังข้าวโพดและตอข้าวมีคนมารับซื้อ เขาก็ไม่ต้องเผาทำลาย ตนเองเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำ และเชื่อว่าทุกคนตระหนักดีกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ สิ่งที่ได้นำเสนอในวันนี้ เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปทำต่อ และจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนที่สุด ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ภาครัฐบาล ฝ่ายความมั่นคงต้องทำงานร่วมกับภาคประชาชนมากขึ้น และต้องขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 3 กอ.รมน. ซึ่งมีการทำงานร่วมกับภาคประชาชนที่ชัดเจน นำกำลังพล ยุทธโธปกรณ์เข้ามาช่วย ลดปัญหาเรื่องไฟป่า เป็นการทำงานร่วมกับประชาชนอย่างแท้จริง

ในส่วนของ NGO ที่เสนอเรื่องการใช้งบประมาณและต้องการให้ภาครัฐบาลมาทำงานร่วมกับประชาชนใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ถือเป็นนโยบายใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคเอกชนทำงานร่วมกับภาคราชการ และฝ่ายความมั่นคง

นายก1 3

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง กอ.รมน. ถือเป็นนโยบายที่ตนในฐานะเป็นประธาน กอ.รมน. ได้มอบนโยบายแล้วว่าให้ช่วยกันตรงนี้ให้มากขึ้น เพราะเรื่องความมั่นคง การป้องกันประเทศ ปัจจุบันเรามีความสงบพอสมควรเหมือนกัน จึงให้ทางทหารมาช่วยทางด้านการเกษตร

ขณะที่การนำเสนอในเรื่องการป้องกันไฟป่า ถือเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันเรามีมือถือทุกคน การจะเดินทางไปไหนก็เช็คสภาพอากาศ จำได้ว่าเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ได้ตรวจเช็คค่าฝุ่น พบว่าติด Top 10 ของโลก ค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ภาคเหนือ ทำให้การท่องเที่ยวถึงไม่ดีเท่าที่ควร

จากการที่รัฐบาลใช้นโยบายมาเป็นตัวกระตุ้นการท่องเที่ยว ถ้านักท่องเที่ยวไปกรุงเทพฯ ไปภูเก็ต อากาศดีกว่าเชียงใหม่ เราก็อยากให้เขามาเที่ยวเชียงใหม่ด้วย อยากให้มาเมืองรอง อยากให้มาเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย มาใช้เวลาอยู่ยาวนานขึ้นในประเทศไทย ซึ่งการที่นักท่องเที่ยวไม่มาเชียงใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เพราะอากาศไม่สะอาด

นอกจากนี้ ปัญหาจากเพื่อนบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญ เรื่องทิศทางลมของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเรื่องความก้าวหน้าบริหารจัดการซากพืชผลที่เขามีน้อยกว่าเรา เราต้องพัฒนาไปด้วยกัน ตรงนี้จะต้องมีการพูดคุยกัน อย่างการเจรจาทวิภาคีกับทางลาว ตนเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ และมีการพูดคุยกันในเรื่องแรก ๆ เป็นเรื่องหลัก

ในส่วนของภาคเอกชนก็สำคัญ คนที่ไปรับซื้อจากเขามาก็สำคัญ ไม่ใช่จะสนใจแค่ราคาอย่างเดียว จะต้องดูด้วยว่าพืชผลที่ไปรับซื้อมา ในเรื่องขอเศษซังข้าวโพด ตอข้าวได้ถูกจัดการอย่างถูกต้องตามหลักที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่ หากพูดจากันแล้วไม่ทำตาม มาตรการภาษีก็ต้องมีมา ถ้าไปซื้อของจากประเทศที่เขาไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องอากาศบริสุทธิ์ เรามีพระราชบัญญัติอากาศสะอาด มีหลายภาคส่วนมาใช้เวลาในวันนี้อย่างจริงจัง

นายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับเรื่องอากาศสะอาด เพราะจริง ๆ สิทธิพื้นฐานของมนุษยชนเราเรียกร้องกันหลายเรื่อง แต่เรื่องที่ควรจะได้ที่สุดคืออากาศสะอาดซึ่งเป็นของฟรี หากรัฐบาลไม่ให้ความสนใจหรือสามารถทำให้ดีขึ้นได้ จะกลายเป็นปัญหา ขอให้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ตระหนัก และเข้าใจว่ารัฐบาลนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo