General

วันนี้วันเดียว!! อาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีงานทำ ส่องหาอาชีพเสริม เช็กด่วน

รัฐบาลเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “อาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีงานทำ” ที่กระทรวงแรงงาน 18 สิงหาคมนี้ พบการสาธิตกว่า 50 อาชีพ จุดไอเดีย สร้างรายได้

วันนี้ (18 ส.ค. 2566 ) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล เชิญชวนประชาชนผู้สนใจประกอบอาชีพอิสะ ตลอดจนผู้มีอาชีพหลักแต่กำลังมองหาแหล่งรายได้เสริม ร่วมงาน อาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีงานทำ จัดขึ้นในวันนี้ ที่ กระทรวงแรงงาน

อาชีพอิสระ เพื่อคนไทยมีงานทำ

ภายในงานจะมีกิจกรรม อาทิ การสาธิตอาชีพอิสระ 50 อาชีพ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน 50 อาชีพ การแนะแนวอาชีพอิสระที่น่าสนใจ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพและให้คำปรึกษาด้านอาชีพต่าง ๆ การแนะนำแฟรนไชส์สำหรับผู้ที่สนใจอาชีพอิสระ พร้อมการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริง (Virtual Reality)

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันพฤติกรรมความสนใจในการประกอบอาชีพของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยมีความสนใจในอาชีพอิสระมากขึ้น รวมถึงมีผู้ที่สนใจทำอาชีพเสริมมากขึ้นด้วย

แรงงาน 2

ดังนั้น จึงเชื่อว่างานนี้จะสามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่สนใจงานอิสระให้เกิดความยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดไอเดียในการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนพัฒนาต่อยอดการสร้างรายได้ด้วยด้วยการวางแผนธุรกิจ การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย เช่น การขายของออนไลน์ รวมถึงการใช้ Tiktok ในการขายสินค้าซึ่งกำลังได้รับความนิยม

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานทุกกลุ่ม ซึ่งในส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระ รัฐบาลได้ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการตามลำดับ

2 8

สำหรับกฎหมายฉบับนี้ จะสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบ เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีหลักประกันทางสังคม มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร ได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีสัญญาการทำงานที่เป็นธรรม มีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

พร้อมกันนี้ จะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อแรงงานนอกระบบ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างเหมาะสม ที่สำคัญยังสนับสนุน แรงงานนอกระบบ ให้เข้าสู่ความคุ้มครองและสิทธิประกันสังคมเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo