General

‘สุชาติ’ บอกไทยงานเพียบ ค่าตอบแทนสูง ชวน ‘ผีน้อย’ กลับมาทำงานบ้านเกิด

“สุชาติ” ระบุ เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัว ต้องการแรงงานจำนวนมาก ค่าตอบแทนสูง ชวน “ผีน้อย”  แรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ กลับมาทำงานบ้านเกิด รีบรายงานตัวเดินทางกลับโดยสมัครใจ  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ เลี่ยงถูกปรับกว่า 8 แสนบาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ฝ่ายแรงงาน ประจำ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แจ้งว่า นับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้ ได้เริ่มกวาดล้างผู้ที่พำนักแบบผิดกฎหมายในประเทศ ทำให้มีผู้พำนักแบบผิดกฎหมายเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจมากขึ้น

ผีน้อย

กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ จึงได้ดำเนินโครงการการเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจแบบพิเศษ (Special Voluntary Departure Program) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่พำนักแบบผิดกฎหมาย สามารถรายงานตัว เพื่อเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะได้รับการยกเว้นค่าปรับ และระงับการห้ามเดินทางกลับเข้ามา

หากไม่รายงานตัวในช่วงเวลาดังกล่าว หรือถูกจับกุมในช่วงการกวาดล้าง จะต้องชำระค่าปรับจำนวน 30 ล้านวอน หรือประมาณ 802,000 บาท  และจะถูกเพิ่มความเข้มงวดในการห้ามเดินทางกลับเข้ามาอีก

นายสุชาติ ระบุว่า ขอให้คนไทยที่ทำงานอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย ใช้โอกาสนี้มารายงานตัวเดินทางกลับประเทศไทย การลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายทำให้ต้องหลบซ่อน ไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิที่พึงมี หากเจ็บป่วยในต่างประเทศค่าใช้จ่ายจะสูงมาก และยังมีโอกาสถูกนายจ้างเอาเปรียบ ได้ไม่คุ้มเสีย

“นโยบายฟื้นฟูประเทศอย่างเร่งด่วนของไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทำให้ภาคการท่องเที่ยวขยายตัว ภาคธุรกิจเดินหน้า เศรษฐกิจบ้านเรา มีแนวโน้มที่ดีขึ้น สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน และพร้อมที่จะจ่ายค่าตอบแทนในราคาสูง โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว และบริการ ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่ากลับมาแล้วจะไม่มีงานทำ ทุกคนสามารถทำงานใกล้ครอบครัว ถูกกฎหมาย และมีรายได้ที่เหมาะสม”

ผีน้อย

ทางด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมโครงการการเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจแบบพิเศษ สามารถไปแจ้งด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใดก็ได้ หรือแจ้งออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.hikorea.go.kr

โดยต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (ไม่รวมวันหยุด) ก่อนวันที่มีกำหนดเดินทางออกนอกประเทศ พร้อมเตรียมเอกสาร ได้แก่ หนังสือเดินทาง ใบแจ้งการเดินทางออกนอกสาธารณรัฐเกาหลีโดยสมัครใจ และตั๋วเครื่องบิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดให้ผู้พำนักแบบผิดกฎหมายเดินทางออกจากเกาหลีใต้โดยสมัครใจ มีคนไทยรายงานตัวกลับไทยแล้ว 2,601 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว 2,259 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo