COVID-19

ถกแขนเสื้อมาต่อคิว! ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดโมเดอร์นา 9 โมงเช้าวันนี้

“ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ” เปิด Walk in โมเดอร์นา เข็ม 1 ถึง 5 พรุ่งนี้ เริ่ม 09.00 น. เป็นต้นไป แจงมีจำนวนจำกัด จะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด

CVC กลางบางซื่อ โพสต์ข้อความว่า #บางซื่อมีโมเดอร์นา ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้รับสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา รอบเดือนมิถุนายน มาจำนวนหนึ่ง* จึงเปิดบริการ Walk in วัคซีนโมเดอร์นาเข็มต่าง ๆ ดังนี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ

#เข็มที่ 1

สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อนจะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Md-Pz)
เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา – เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์
ระยะห่าง 28 วัน

#เข็มที่ 2 3 4 5*

วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับบริการได้ที่ #ประตู1
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 9.00 – 15.00 น.

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ

ทั้งนี้ จนกว่าวัคซีนจะหมด

หมายเหตุ

  1. วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัดจะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด
  2. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3 4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้
  3. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส / ชั้นผิวหนัง

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ

*ผู้ที่ประสงค์หรือต้องการรับวัคซีนที่มากกว่าเข็มที่ 4 สามารถขอปรึกษาแพทย์ก่อนได้ ทั้งจากระยะเวลาการให้วัคซีน ชนิดวัคซีน และจุดประสงค์การรับวัคซีน เช่น ผู้ที่อาจไปตรวจระดับภูมิคุ้มกันมาแล้ว พบว่าภูมิคุ้มกันต่ำ หรือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

การบริหารวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) รูปแบบการฉีดเป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส (IM) ปริมาตร 0.5 ml ขนาดยา 100 mcg
  2. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส (IM) ปริมาตร 0.25 ml ขนาดยา 50 mcg
  3. ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (ID) ปริมาตร 0.1 ml ขนาดยา 20 mcg

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK