COVID-19

สปสช.แจก ATK กลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดกว่า 3.7 ล้านชุด พบผลบวก 8,883 คน

สปสช. เผยผลแจก ATK กลุ่มเสี่ยง ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองรวมกว่า 3.77 ล้านชุด ผ่านแอปเป๋าตัง-อสม. รับรายงานแจ้งผลบวก 8,883 คน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก สรุปผลแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ข้อมูล ณ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดังนี้

ATK กลุ่มเสี่ยง

สปสช. แจก ATK แล้ว 3,771,660 ชุด แบ่งเป็นการแจกผ่านแอปเป๋าตัง 2,785,382 ชุด และผ่าน อสม. 986,278 ชุด

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจ ได้แก่

  • กลุ่มที่มีอาการ 808,549 คน
  • พื้นที่เสี่ยง 1,292,529 คน
  • กลุ่มที่ใกล้ชิดผู้ป่วย 1,298,760 คน

(แต่ละคนอาจมีความเสี่ยงได้มากกว่า 1)

ATK 1

ทั้งนี้ ผลการตรวจพบว่า ประชาชนที่รับ ATK บันทึกผลแล้ว 1,884,440 ชุด พบผลบวก 8,883 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม