COVID-19

เชียงใหม่แย่แล้ว!! ยอดติดเชื้อโควิดพุ่ง 414 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 3,999 ราย

โควิดเชียงใหม่แย่แล้ว!! ยอดติดเชื้อวันนี้พุ่ง 414 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 3,999 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 15,979 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 414 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 400 ราย และอีก 14 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 11,810 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,999 ราย

โควิดเชียงใหม่

ทั้งนี้ แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 235 ราย,โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 110 ราย, Community Isolation (CI) 2,023 ราย, Home Isolation (HI) 73 ราย,Hospitel 211 ราย, โรงพยาบาลรัฐ 505 ราย,โรงพยาบาลเอกชน 772 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 70 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,340 ราย,อาการปานกลาง (สีเหลือง) 571 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 88 ราย โดยวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 55 ราย

โควิดเชียงใหม่

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 15,979 ราย และรักษาหายแล้ว 11,593 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 238 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,061,881 คน คิดเป็น 61.40% จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 1.7 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 204,273 คน คิดเป็น 62.34% กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 106,324 คน คิดเป็น 87.77% และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 695,582 คน คิดเป็น 85.62%

โควิดเชียงใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม