ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ฉีดไฟเซอร์ในเด็ก พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบน้อย เทียบติดเชื้อสูงกว่า 6 เท่า

สธ.ชี้ฉีดไฟเซอร์ในเด็ก ผลข้างเคียงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ น้อยกว่าการติดเชื้อที่สูงกว่าถึง 6 เท่าในระดับโลก ในไทยเริ่มฉีดตุลาคมนี้

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อกังวลเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดไฟเซอร์ในเด็ก ที่จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั้น ข้อมูลทั่วโลกพบว่าเกิดในระดับต่ำ

ฉีดไฟเซอร์ในเด็ก

ขณะที่การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จากการติดเชื้อพบสูงกว่าถึง 6 เท่า ในภูมิภาคเอเชียพบเพียง 2-3 รายต่อแสนประชากร และในประเทศไทยหลังจากฉีดไปแล้วเกือบ 9 แสนราย มีรายงานเพียง 1 ราย ในเด็กอายุ 13 ปีรักษาหายแล้ว ถือว่าวัคซีนมีความปลอดภัย

สำหรับในประเทศไทย จะฉีดไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เริ่มเดือนตุลาคมนี้

นพ.เฉวตสรร นามวาท
นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท

พร้อมกันนี้ โดยให้สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนปฏิบัติตามแนวทางของ คณะกรรมการโรคติดต่อพื้นที่ ซึ่งจะมีการประเมินการเปิดสถานศึกษา จากบริบทและสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมถึงครอบครัวและชุมชน

ส่วนเด็กที่ศึกษาในรูปแบบครอบครัวหรือโฮมสคูล (Home School) สามารถแจ้งความประสงค์กับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อประสานสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นัดหมายรับการฉีดต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม