COVID-19

สถานเสาวภา ชวน 18 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี อ่านเงื่อนไขด่วน!!

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี วันที่ 13 กันยายนนี้

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เชิญชวนประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ 13 กันยายนนี้ โดยระบุว่า

สถานเสาวภา

“สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (วัคซีนได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน) กำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 18, 20-25 กันยายน 2564

ระบบจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code หรือ คลิก https://bit.ly/3n4yOT1

คำชี้แจงฉีดวัคซีน สถานเสาวภา

1. สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีน

ซิโนฟาร์ม 1

3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อน หากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ

4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้ กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด

5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS

6. กรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์

7. สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สภากาชาดไทย

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 06 5205 3686

สำหรับการเดินทางเข้ารับบริการวัคซีน

แนะนำให้เดินทางด้วยรถสาธารณะ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีสามย่าน ฝั่งจามจุรีสแควร์ เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม