COVID-19

นิวไฮ!! ชลบุรี โควิดพุ่งเกินพัน 2 วันติด วันนี้ 1,147 ราย สั่งปิด ‘เหรียญทอง อินดัสเตรียล’

ชลบุรี โควิด พุ่งนิวไฮ ติดเชื้อใหม่วันนี้ 1,147 ราย พบคลัสเตอร์ในสถานประกอบการ 21 แห่ง ตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง ชุมชน 4 แห่ง ล่าสุดสั่งปิด “เหรียญทอง อินดัสเตรียล” 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก รายงานสถานการณ์จังหวัดชลบุรี วันนี้ (1 สิงหาคม 2564) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ พุ่งทำสถิตินิวไฮ 1,147 ราย และเป็นการพบผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 1,000 ราย เป็นวันที่สอง จากเมื่อวานนี้ ผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ 1,062 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชลบุรี โควิด

“วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,147 ราย

1. Cluster บริษัท แด-เอ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบ้านบึง 10 ราย

2. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 28 ราย

3. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 13 ราย

4. ต่างจังหวัดเดินทางเข้ามารักษาในจังหวัด (กทม.) 1 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด

  • กทม. 4 ราย
  • จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

ชลบุรี โควิด

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

  • ในครอบครัว 262 ราย
  • จากสถานที่ทำงาน 152 ราย
  • บุคคลใกล้ชิด 53 ราย
  • ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 180 ราย

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 440 ราย

หมายเหตุ : ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จากตรวจเชิงรุกประกันสังคม ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวน 0 ราย สะสม 211 ราย

ชลบุรี โควิด ระบาดสถานประกอบการ 21 แห่ง

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,534 ราย ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 622 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 21 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ยังได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 72/2564 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ให้ปิดบริษัท เหรียญทอง อินดัสเตรียล จำกัด อ.บ้านบึง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 28 สิงหาคม 2564 โดยระบุว่า

ชล1

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19 ในสถานประกอบการ “บริษัท เหรียญทอง อินดัสเตรียล จำกัด” ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้กระจายเป็นวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่ง ห้ามผู้ใดเข้า-ออกบริษัทเหรียญทอง อินดัสเตรียล จำกัด เว้นแต่ได้รับอนุญาต และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กำหนด

ทั้งนี้ มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนายอำเภอท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดมาตรการเฉพาะ ในการป้องกัน และควบคุมโรค ในพื้นที่ดังกล่าว และให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 28 สิงหาคม 2564

สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม