ดูหนังออนไลน์
COVID-19

4 จังหวัดขึ้นเครื่องไป ‘เชียงราย’ ต้องกักตัว! ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีน

กพท. แจ้ง “4 จังหวัด” ขึ้นเครื่องบินไป “เชียงราย” ต้องกักตัว! ถ้าไม่มีหลักฐาน “ฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิด” 

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) แจ้งว่า เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ขึ้นเครื่องบินไปเชียงราย โควิด

เนื้อหาสำคัญของประกาศดังกล่าวคือ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หากเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายจะต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT PCR หรือ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม โดยให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

หากผู้เดินทางไม่มีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย ให้กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แต่หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย ต้องกักกันตนเองอย่างเข้มข้นที่บ้านหรือที่พักอาศัย เป็นเวลา14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

กพท. จึงขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องบิน จัดเตรียมหลักฐานผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT PCR หรือ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินตั้งแต่ท่าอากาศยานต้นทาง หากไม่มีเอกสารรับรองดังกล่าว จะต้องกักตัว 14 วัน

นอกจากนี้ ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม